Vil investere 5 mio. kr. i at videreføre ekstra køretøjer til liggende sygetransport

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Region Midtjylland vil også i 2024 investere 5 mio. kr. i ekstra køretøjer til liggende sygetransport. Dermed videreføres en midlertidig styrkelse, som blev iværksat i 2023. Men pengene skal også gå til at opgradere tre køretøjer, så de kan køre med patienter, der har behov for monitorering under kørslen.

I forbindelse med Region Midtjyllands politiske forlig om budgettet for 2023 blev der afsat 5 mio. kr. til yderligere indsatser på det præhospitale område. Egentlig skulle pengene først udmøntes af regionsrådet, når en langsigtet plan for det præhospitale område foreligger, men planen er endnu ikke klar. I år er de 5 mio. kr. i stedet blevet anvendt til indsættelse af fire sygetransportenheder, der ellers stod til at skulle nedlægges.

Nu er regionen så klar med en plan for, hvordan de 5 mio. kr. skal anvendes i 2024:

  • Indsættelse af tre ekstra sygetransporter fra mandag til lørdag.
  • Indsættelse af to ekstra sygetransporter om søndagen.
  • Konvertering af tre eksisterende sygetransporter til sygetransport med overvågning.

En del af udgifterne kan ikke dækkes af de 5 mio. kr., og de øvrige udgifter ved tiltagene finansieres derfor af Præhospitalets almindelige budget.

Konverteringen af eksisterende liggende sygetransporter til sygetransporter med overvågning skal bidrage til at aflaste ambulancerne yderligere. Personalet, der bemander sygetransporterne med overvågning, er opkvalificeret til at kunne køre med patienter, der har behov for monitorering under kørslen. Samtidig udstyres sygetransporterne med monitoreringsudstyr.

Annonce