Roskilde Brandvæsen må ikke køre ambulancer i nabokommuner

Region Sjællands ambulancetjeneste er endnu engang blevet ramt af en krise. Kun to uger før Roskilde Brandvæsen skal overtage ambulancekørslen i Greve, Køge og Solrød kommuner, har Statsforvaltningen Sjælland nemlig meddelt, at det vil være i strid med lovgivningen, hvis brandvæsenet udfører ambulancekørsel i nabokommuner. Statsforvaltningen vil dog mødes med Roskilde Kommune og Region Sjælland for at finde en løsning.

Kommunaltilsynet ved Statsforvaltningen Sjælland mener, at der er juridiske problemer i den nuværende konstruktion for Roskilde Brandvæsens ambulancekørsel for Region Sjælland. Sagen er indbragt for tilsynet af advokatfirmaet Bjørst på vegne af et tidligere medlem af regionsrådet, Lennard B. Nielsen.

Statsforvaltningen Sjælland skriver i et brev til Region Sjælland, at man ikke mener, at Roskilde Kommune lovligt kan udvide ambulancekørslen til også at omfatte kommunerne Greve, Solrød og Køge. Roskilde Kommune har indgået en aftale med Region Sjælland om at dække ambulancekørslen i de nævnte områder, ud over kommunerne Roskilde og Lejre, som i forvejen er dækket af Roskilde Kommunes ambulanceberedskab.

“Det undrer mig, at tilsynet ikke mener, vi bevæger os inden for lovens rammer med den aftale, vi har indgået med regionen. Vi har i forvejen i mange år drevet ambulancekørsel, ikke kun i Roskilde, men også i Lejre, uden at der har været nogen indvendinger mod det. Vi har selvfølgelig også undersøgt sagen grundigt, inden vi har budt ind på opgaven, så vi er sikre på, at det, vi gør, er lovligt”, siger borgmester Poul Lindor Nielsen.

Spørgsmålet om lovligheden har Roskilde Kommune blandt andet drøftet med Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. “Vi har vendt det med det ministerium, der er den lovgivende myndighed på området. Vi har beskrevet opgaven for ministeriet på et møde, og vi har skrevet og fået svar. Der er i svaret ingen tvivl om, at vi ifølge loven gerne må påtage os ambulanceopgaver i tilgrænsende områder. Det må i min optik gælde for Køge, Solrød og Greve, der alle grænser op til Roskilde Kommune. Det kan Sundhedsministeriet heller ikke have været i tvivl om”, siger Poul Lindor Nielsen.

Tilsynet har understreget, at der ikke er tale om en afgørelse, men om en vurdering med invitation til yderligere dialog om de juridiske problemer, man ser i den nuværende model, og hvordan de kan løses. Tilsynet foreslår derfor et møde med Roskilde Kommune og Region Sjælland. “Vi tager meget gerne imod tilsynets invitation til en dialog om de problemer, tilsynet ser. Så lad os nu lige se tiden an”, siger Roskildes borgmester.

Da der ikke er tale om en afgørelse, men kun en udtalelse, kan Roskilde Brandvæsens ambulancekørsel i de nye områder starte planmæssigt den 1. februar, sådan som det følger af kontrakten med Region Sjælland.

Annonce