Aalborg Politi overtager efterforskning af tragisk brandulykke

Foto: Rigspolitiet

Det bliver Aalborg Politis jurister, som skal tage stilling til, om Frederikshavn Kommune og kommunens beredskabschef skal tiltales for den tragiske ulykke, som 11. september 2002 kostede tre røgdykkere fra det frivillige beredskab i Frederikshavn livet under en øvelse. Frederikshavn Politi har hidtil stået for efterforskningen, men da politiets ledelse i det daglige har et tæt samarbejde med brandvæsen og kommune, har man af habilitetsmæssige årsager valgt, at overdrage sagen til Aalborg Politi, der indenfor kort tid ventes at tage stilling til, om der skal rejses tiltale.

Arbejdstilsynet er kommet med en foreløbig udtalelse om, hvorvidt øvelsen blev holdt under forsvarlige forhold, men politiet vil ikke afsløre Arbejdstilsynets konklusioner.

Øvelsen fandt sted 11. september 2002 i en træbarak på statsfængslet i Kragskovhede nær Frederikshavn. De frivillige gennemgik forud for øvelsen bygningen, hvorefter der blev sat ild på barakken. To hold røgdykkere på hver fem mand skulle indefra observere brandudviklingen, og på hvert hold var der en røgdykkerinstruktør. Beskeden lød på, at de skulle placerede sig på hug lige inde i bygningen, så de hele tiden kunne se dørene.

Da ilden på et tidspunkt havde fået noget hurtigere fat i bygningen end forventet, gav øvelseslederen besked til begge hold om at de skulle trække ud. Over radioen fik han fra begge hold bekræftelse på, at ordren var forstået, og det ene hold trak sig straks ud. Lederen af det andet hold anmodede imidlertid om at holdet fik lov til at blive inde i bygningen yderligere et minut, hvilket de fik de lov til med understregning af, at det kun var eet minut. Da minuttet var gået havde øvelseslederen igen radiokontakt til holdet, og han gav dem ordre til at trække ud. Holdlederen bekræftede klart og tydeligt, at det var forstået, og at de var på vej ud, men da holdet et øjeblik efter kom ud, var der kun to mand ved slangen – de andre tre var væk. De to forreste havde hele tiden været overbevist om de tre øvrige var lige bag dem. Den ene af de tre omkomne blev hurtigt fundet lige indenfor døren, mens de to øvrige blev fundet i to forskellige lokaler i bygningen.

De omkomne var Casper Niels Pii, 27, Søren Lund Søndergaard, 27, og Michael Røntved Jensen, 39. Alle tre var erfarne røgdykkere, som hver især alene i 2001 havde mellem 100 og 138 øvelsestimer.

Annonce