Slut med midlertidig deltagerbegrænsning på førstehjælpskurser

Som følge af den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på ni kursister på førstehjælpskurser fra i dag. Det oplyser Dansk Førstehjælpsråd. Der fastholdes dog et krav om 4 m2 gulvplads pr. elev i kursuslokalerne. Det skyldes, at et førstehjælpskursus ikke er en siddende aktivitet.

Der skal stadig holdes høj hygiejne, men samtidig henviser Dansk Førstehjælpsråd til en undtagelse om, at den øgede hygiejne ikke må påvirke gennemførelsen af kurset i væsentlig grad – f.eks. ved at tage tid fra kompetencemålene eller de praktiske øvelser.

I stedet bør instruktøren overveje, om kurset skal gennemføres med færre deltagere. Det er dog op til instruktøren at vurdere, om der skal være færre deltagere, eller om man på anden måde kan opretholde de øgede hygiejnekrav.

Også bestemmelsen om, at personer i særlige risikogrupper ikke måtte deltage på kurserne eller være instruktør, er nu ændret. ”Vi anbefaler nu, at man konsulterer Sundhedsstyrelsens retningslinjer og selv vurderer, om det er forsvarligt at deltage”, oplyser Dansk Førstehjælpsråd.

Læs de nye retningslinjer her.

Annonce