Succes med nyt udkaldesystem for 112-akuthjælpere

Arkivfoto

Normalt kaldes landets 112-akuthjælpere ud ved hjælp af sms, der sendes til alle lokalområdets akuthjælpere. På Langeland anvender man imidlertid et specialudviklet system, der ved hjælp af GPS sikrer, at alarmen kun går til de akuthjælpere, som er tættest på patienten – og dermed kan nå hurtigst frem. Og nu vil Region Syddanmark indføre et tilsvarende system i hele regionen.

På Langeland har der i to år været gennemført et forsøgsprojekt med et udkaldesystem til akuthjælpere, hvor de ca. 200 akuthjælpere er blevet udkaldt ved hjælp af systemet FirstAED.

FirstAED anvendes via en iPad på AMK-vagtcentralen i Odense, og en evaluering viser, at ved mindst 96 % af alarmerne er der mødt to akuthjælpere frem. Mediantiden for ankomst af første akuthjælper har været ca. 4 minutter og knap 6 minutter for ankomst af hjertestarter, hvilket er hurtigt i et tyndtbefolket område. Over hele øen – fraset Rudkøbing midtby – er akuthjælperne generelt fremme mere end 2 minutter før hurtigste præhospitale enhed.

Akuthjælperordninger får fælles udkaldesystem

I dag udkaldes de fleste akuthjælperordninger i Region Syddanmark via sms-udkald af alle akuthjælpere i en akuthjælpergruppe. På baggrund af erfaringerne fra Langeland har regionen imidlertid besluttet, at der skal etableres et fælles udkaldesystem til regionens akuthjælperordninger, så der sikres et hurtigere og mere fleksibelt udkald af akuthjælpere.

I et udkaldesystem som FirstAED kan udkaldet f. eks. sættes op, så kun de nærmeste akuthjælpere, der kan komme hurtigst frem, kaldes til en hændelse. Det vil især være en lettelse for akuthjælperne, så ikke alle akuthjælpere i en ordning f.eks. vækkes til et udkald om natten.

Samtidig ønsker regionen et udkaldesystem, der er integreret i kontrolrummet på AMK-vagtcentralen, da det vil medføre hurtigere og mere sikre udkald end i forsøgsperioden, hvor udkald er sket fra en iPad.

Regionen er ved at gå i gang med udbuddet af udkaldesystemet, i første omgang med teknisk dialog med interesserede bydere i maj. Det forventes, at udkaldesystemet vil kunne tages i brug sidst i 2014.

Annonce