Svagt faldende nordjyske responstider

Ambulancernes responstider i Region Nordjylland fortsætter med at falde, og de er nu markant bedre end de krav, som regionen stiller i sin kontrakt med Falck. I det seneste kvartal var den gennemsnitlige responstid på 8:34 minutter, hvilket er 5 sekunder bedre end kvartalet før. Regionens krav er en gennemsnitlige responstid på maksimalt 9:12 minutter.

Responstiderne i Region Nordjylland opgøres i ”skæve” kvartaler, og responstiderne toppede i november 2010 – januar 2011, hvor gennemsnittet nåede op på 9:55 minutter – og dermed ikke overholdt kravet i ambulancekontrakten.

Siden da er responstiderne imidlertid faldet støt, ikke mindst som følge af, at Falck har indsat flere ambulancer. I seneste kvartal, som omfatter november 2011 – januar 2012, var gennemsnittet for samtlige udrykninger nede på 8:34 minutter. Hvis regionens akutbiler også tages med i opgørelsen, var responstiden 7:58 minutter.

Det er borgerne i Aalborg, som får hurtigst ambulancehjælp. Her var den gennemsnitlige responstid på 5:06 minutter. Umiddelbart herefter følger Nørresundby (5:14 minutter), Aalborg SØ (5:28 minutter), Terndrup (5:36 minutter), Bælum (6:10 minutter) og Thisted (6:12 minutter).

I den anden ende af listen er det Gedsted, som topper med den længste gennemsnitlige responstid (17:56 minutter), fulgt af Karby (17:07 minutter) og Øster Assels (16:49 minutter).

Annonce