Midt- og nordjysk lægehelikopter har passeret 500 flyvninger

Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles akutlægehelikopter, der har base i Karup, har nu haft over 500 flyvninger, siden den blev sat i drift den 1. juni 2011. I alt nåede helikopteren at få 512 flyvninger i 2011, hvoraf de 401 var dagoperationer og de 111 natoperationer. Langt størstedelen af flyvningerne sker fortsat i Region Midtjylland, der har over fire gange så mange flyvninger som Region Nordjylland.

Akutlægehelikopteren i Karup disponeres samtidig med nærmeste ambulance i de tilfælde, hvor der er en særlig lang køretid fra skadestedet til en specialiseret hospitalsenhed. Desuden anvendes akutlægehelikopteren, hvis den er eneste mulige akutlæge i området.

I perioden fra 1. juni 2011 til 31. december 2011 havde akutlægehelikopteren 512 flyvninger. De 111 flyvninger skete om aftenen og natten, mens de øvrige 401 flyvninger blev gennemført i dagslys.

Fordelt på opgavetyper havde akutlægehelikopteren 294 flyvninger til sygdom, 138 til tilskadekomst og 17 til øvrige tilfælde, som f.eks. kan være beredskabssituationer, graviditet, selvmordsforsøg, overfald eller overdosis. Desuden var 63 patientoverflytninger. Ved 159 af flyvningerne kom helikopteren ikke i brug, mens den i 111 tilfælde ikke medtog en patient, men stadig udførte behandling – f.eks. hvor helikopteren landede ved et skadested og lægen ledsagede patienten i ambulancen.

Selv om helikopteren er et fælles projekt mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland, så gør placeringen i Karup, at helikopteren kun i begrænset omfang kan anvendes i Region Nordjylland. Det var da også Region Midtjylland, som stod for langt størstedelen af opgaverne i 2011, nemlig 362 flyvninger til akutte patienter og 46 patientoverflytninger. Region Nordjylland havde 83 flyvninger til akutte patienter og fire overflytninger. I fire tilfælde assisterede akutlægehelikopteren patienter i Region Syddanmark.

I de fleste tilfælde blev patienterne fløjet til Århus Universitetshospital Skejby, der modtog 89 patienter, og Århus Universitetshospital NBG/THG, der modtog 91 patienter. Aalborg Sygehus modtog 23 patienter, mens f.eks. Rigshospitalet tog imod helikopteren 12 gange.

Annonce