Flertal for at stoppe med sygeplejerskebemanding af akutbil

Der tegner sig et politisk flertal for at stoppe med at anvende anæstesisygeplejersker på akutbilen i Thisted, når den nuværende forsøgsperiode stopper den 1. juli 2012. På baggrund af den meget omtalte evaluering af forsøget har Region Nordjyllands forretningsudvalg indstillet til regionsrådet, at forsøgsordningen stoppes permanent, og alt tyder på, at regionsrådet på sit møde i dag vælger at følge indstillingen.

I 2010 besluttede Region Nordjylland at gennemføre en forsøgsordning i Thy-Mors, hvor anæstesisygeplejersker skulle deltage i udrykninger med paramedicinerbilen i Thisted. Formålet med forsøgsordningen var at undersøge, om indsættelse af anæstesisygeplejersker i det præhospitale beredskab kunne bidrage til øget kvalitet i indsatsen på skadestedet og under transporten.

Forsøget startede den 1. januar 2011 efter uddannelse af de involverede anæstesisygeplejersker, og det strækker sig til den 1. juli 2012. Og for at give politikerne det bedst mulige grundlag for at tage stilling til, hvad der skal ske efter forsøgsperiodens afslutning, er der gennemført en evaluering af forsøgsprojektet.

Evalueringen, som er foretaget af Dansk Sundhedsinstitut (DSI), konkluderer, at der ikke umiddelbart er belæg for at fortsætte – eller udbrede – ordningen med anæstesisygeplejersker i paramedicinerbil i den nuværende form. Det har fået Region Nordjyllands administration til at anbefale, at forsøgsordningen stoppes permanent fra den 1. juli 2012. Den anbefaling fulgte politikerne i regionens forretningsudvalg, og tirsdag skal det samlede regionsråd så tage stilling til sagen.

Indstillingen fra forretningsudvalget er desuden, at anbefalingerne fra Dansk Sundhedsinstitut om de fremtidige prioriteringer på det præhospitale område skal indgår i et igangværende analysearbejde på det præhospitale område i Region Nordjylland – og dermed også indgå i overvejelserne frem mod et nyt udbud af ambulanceberedskabet.

Annonce