Tidligere kokkeskole skal være ny ambulancebase og uddannelsescenter

Foto: Henrik Brøns

Den tidligere kokkeskole i Silkeborg skal fremover være byens ambulancebase samt uddannelsescenter for ambulancereddere. Det er Region Midtjylland, som efter den nylige hjemtagning af ambulancekørslen vil leje lokaler på 1.834 m², som også skal huse Falcks køretøjer til liggende sygetransport. Basen bliver nabo til Silkeborgs brandstation.

Den kommende ambulancebase ligger på adressen Kejlstrupvej 99 D i Silkeborg. Der skal der skabes faciliteter til regionens fire ambulancer, en akutlægebil og et antal reservekøretøjer samt Falcks køretøjer til liggende sygetransport.

Endvidere har Region Midtjylland besluttet, at regionen fremover har ansvaret for efteruddannelsen af ambulancepersonalet i regionen. Opgavens karakter og omfang kræver, at der er adgang til uddannelseslokaler, som er indrettet til formålet. Og det skal altså ske på den nye base i Silkeborg.

Region Midtjylland vurderer, at lokalerne på Kejlstrupvej og er godt placeret i forhold til at dække Silkeborg og omegn, ligesom lokalerne har plads nok til de forskellige funktioner.

Ombygning for 15 mio. kr.

Lejemålet har tidligere været anvendt til skole for kokkeelever, og lokalerne rummer derfor store køkkener med tilhørende tekniske anlæg. Med undtagelse af enkelte toiletter, kan de eksisterende forhold ikke genanvendes til ambulancebasen. Så der er behov for en gennemgribende ombygning for at etablere ambulancegarage, soverum, opholdsrum samt undervisningsfaciliteter.

Lejemålet forventes at blive opdelt i to dele, hvor den ene del primært kommer til at indeholde ambulancebase med tilhørende sove- og opholdsfaciliteter samt depoter og omklædning. Den anden del vil indeholde undervisningsfaciliteter samt kontor- og mødefaciliteter.

Regionen vil leje lokalerne af uddannelsesinstitutionen College 360. Lejemålet er uopsigeligt de første 10 år. Den årlige leje er på 596.050 kr., svarende til 325 kr. pr. m². Den lave leje skyldes, at regionen selv skal betale for alle ombygningerne, da College 360 er en selvejende institution under Undervisningsministeriet, som ikke har hjemmel til at ombygge med udlejning for øje. Ombygningen forventes at koste ca. 15 mio. kr. Desuden er der behov for en ændring af lokalplanen. Hvis det falder på plads, forventes indflytning i sommeren 2022.

Ambulancebasen bliver nabo til Midtjysk Brand og Rednings lokale brandstation.

Annonce