Svær kabale forsinker nye ambulancestationer

Foto: Region Midtjylland

Egentlig skulle Sønder Felding i Vestjylland have haft en ambulancestation fra 1. december 2021, men stationen bliver forsinket på grund af en kompliceret kabale i Region Midtjylland. Falck – der skal drive stationen – havde nemlig planlagt at flytte en modulbygning fra Ørsted til Sønder Felding, men regionen foretrækker at blive ved med at leje modulbygningen i Ørsted, så nu kommer den nye station først i foråret 2022.

Som led i en større hjemtagning og omorganisering af ambulanceberedskabet har Region Midtjylland besluttet at flytte rundt på flere ambulancestationer samt at etablere enkelte nye stationer. Men det har vist sig at være en vanskelig omgang.

Generelt ønsker Region Midtjylland, at de ambulancestationer, som regionen hjemtager, placeres i lejede bygninger. Dermed sparer man udgiften til køb og ombygning, ligesom regionen slipper for at få ansvaret for at vedligeholde en masse forskellige bygninger. Regionen satser især på at indgå aftaler med de lokale brandvæsener om fælles stationer, men både aftaler med brandvæsener og aftaler med private udlejere har budt på udfordringer.

Udbud af ombygning blev dyrere

I Ørsted er den lokale ambulance overgået fra Falck til Region Midtjyllands egen drift, og planen er at flytte den til nye lokaler på brandstationen i nabobyen Allingåbro. Norddjurs Kommune har haft en ombygning af brandstationen i udbud, men det er blevet væsentligt dyrere end forventet – blandt andet på grund af prisstigningerne i byggebranchen. Det giver en forsinkelse, så regionen ønsker derfor at blive ved med at leje Falcks hidtidige bygning i Ørsted.

Det skaber imidlertid problemer i Sønder Felding. Her skulle Falck pr. 1. december 2021 have etableret en såkaldt sovebase. En sovebase er en fremskudt placering, som AMK-vagtcentralen anvender til forkantsdisponering. På en sovebase er der mulighed for, at ambulancepersonalet kan overnatte. Dermed kan sovebaserne anvendes mere fleksibelt end de såkaldte hvilebaser, hvor der ikke er sovefaciliteter – og som derfor kun må anvendes i op til to timer ad gangen.

Falcks plan var at flytte den nuværende modulbygning fra Ørsted til Sønder Felding. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre, så længe regionen lejer sig ind i Ørsted. Og regionen vurderer, at det samlet set er den bedste løsning, at bygningen bliver stående i Ørsted, indtil brandstationen i Allingåbro er ombygget, da alternativerne er ”uforholdsmæssigt dyre”. Derfor ventes den nye sovebase i Sønder Felding nu først at stå klar i foråret 2022.

Enige om plantegning for fælles station

Også en flytning af ambulancen i Tirstrup til Kolind er forsinket, da der stadig ikke er indgået en lejeaftale om en ny station.

Forsinket er også stationen i Juelsminde, hvor der ligeledes skal etableres en sovebase. Her er planen fortsat, at der skal etableres en sovebase og brandstation i en kommunal ejendom i Juelsminde/Klakring, hvor Hedensted Kommune bliver bygherre. Parterne er enige om en plantegning, men der er endnu ikke fastsat en tidsplan for projektet.

Indtil den nye sovebase står klar, bibeholdes en hvilebase, som fra 1. december 2021 placeres på brandstationen i Klakring.

Annonce