Falck har nu også skrevet kontrakt med Region Midtjylland

Arkivfoto

I dag blev der underskrevet aftale om den liggende patienttransport i hele Region Midtjylland. De fem delaftaler, der her havde været udbudt, blev alle vundet af Falck. Samtidig blev også fire kontrakter inden for selve ambulancekørslen – nemlig for områderne Herning, Holstebro, Djursland og Randers – underskrevet.

Årsagen til, at Falck først underskrev mandag frem for i fredags, sådan som firmaet Responce gjorde og som svenske Samariten Ambulans AB skulle have gjort, var, at den såkaldte stand still periode for de liggende patienttransporter, der i udbudsprocessen skulle ligge efter offentliggørelsen af, hvem der blev tildelt kontrakter, først var afsluttet mandag. Derfor mødte Falck frem mandag og underskrev her samtlige de ni kontrakter, firmaet var blevet tildelt.

I fredags skulle regionen have indgået en aftale med Samariten Ambulans AB, der havde vundet kontrakt på dele af ambulancekørslen i Region Midtjylland fra 2009. Firmaet var i oktober blevet tildelt ambulancekørslen i delaftaleområderne Århus, Viborg og Samsø. Men firmaet dukkede ikke op til underskrivelsen af kontrakten. Formanden for regionsrådet, Bent Hansen, kunne i stedet offentliggøre, at regionen havde indgået en aftale med Samariten Ambulans AB, hvorved firmaet fik lov til at trække sine tilbud tilbage. Samtidig aftalte Region Midtjylland og Samariten Ambulans AB, at begge parter ville undlade at anlægge erstatningssager mod hinanden.

En time før det svenske firma skulle have været til stede i regionshuset i Viborg, havde firmaet Responce underskrevet deres kontrakt om ambulancekørsel i delaftaleområdet Horsens. Responce udspringer af et samarbejde mellem erhvervsfolk og fagfolk inden for beredskabsområdet i det sydlige Jylland.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland vil på sit møde tirsdag den 13. januar tage stilling til, om der skal foretages genudbud af ambulancekørslen i de tre delområder Århus, Viborg og Samsø, hvor Samariten Ambulans AB ikke underskrev kontrakt – eller om regionen i stedet skal indgå kontrakt med de firmaer, bedømmelseskomiteen udpegede som de næstbedste i den første udbudsrunde. Disse firmaer var i Falck i Århus- og Viborg-områderne Samsø Redningskorps på Samsø.

Annonce