Underskud hos REKO

Da Region Midtjylland sendte ambulancekørslen i udbud, valgte det privatejede redningskorps REKO – der i en årrække havde udført en del af ambulancekørslen på Djursland – at lade være med at byde. Bortfaldet af ambulancekørslen har medført, at REKO har måttet gennemføre en omstrukturering af virksomheden, og i det første hele regnskabsår uden ambulancekørsel resulterede det i et stort omsætningsfald samt røde tal på bundlinjen. REKO har dog stadig en solid egenkapital.

I dag er REKO’s primære aktiviteter autohjælp, hvor REKO er station for Dansk Autohjælp, samt vagtcentralydelser. Den akutte ambulancekørsel er imidlertid bortfaldet, og REKO beskriver selv udviklingen således, at ”selskabet i forrige og indeværende år har kæmpet med en forretningsmæssig omstrukturering af virksomheden”.

REKO opgiver ikke sin omsætning, men i regnskabsåret 2010/2011 faldt selskabets bruttofortjeneste (omsætningen fratrukket variable omkostninger) fra 5,4 mio. kr. til 3,4 mio. kr. Selv om selskabet reducerede sine personaleomkostninger med 1 mio. kr. – svarende til en fjerdedel – gav driften stadig et underskud på 189.000 kr., mod et overskud på 652.000 kr. året før. Bundlinjen landede på et underskud på 490.000 kr., mod et overskud på 270.000 kr. i 2009/2010.

Trods underskuddet har REKO i årets løb reduceret sin samlede gæld fra 6,7 mio. kr. til 5,9 mio. kr., og selskabet har da også fortsat en solid egenkapital på 2,5 mio. kr.

REKO betegner selv årets resultat som ”ikke helt tilfredsstillende”.

Annonce