Brandvæsen

Starter pilottest af SINE Services

Til efteråret iværksætter Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation i samarbejde med beredskaberne pilotprojektet SINE Services, der skal indgå i overvejelserne om at indføre en landsdækkende løsning. Beslutningen om at iværksætte SINE Services bygger på en interessentanalyse foretaget i 2012, hvor alle beredskabssektorer var inddraget. Analysen viste tydeligt et behov for SINE-tjenester til understøttelse af informationsudveksling mellem og på tværs af de forskellige operative niveauer i beredskaberne.

Brandvæsen

Ungdomsbrandvæsen nedlægges efter uenighed om instruktører

Efter 10 år er det slut med ungdomsbrandvæsenet i Korsør. Officielt nedlægges brandvæsenet først fra årsskiftet, men reelt stopper undervisningen allerede nu. Det er tilsyneladende uenighed om kravene til instruktører, som har gjort det umuligt at fortsætte ungdomsbrandvæsenets drift. Falcks akkreditering på ambulancerådet gør således, at der skal være en Falck-ansat til stede ved undervisning, men Falck mener, at der var fundet en løsning, og formanden for ungdomsbrandvæsenernes landsforening betegner da også problemerne som interne stridigheder i ungdomsbrandvæsenet.

Brandvæsen

En brand om dagen på grund af ukrudtsbrændere

Sommervarmen får ukrudtet til at vælte frem i haverne, og mange griber til ukrudtsbrænderen for at få bugt med skvalderkål, mælkebøtter og græstotter. Men det er vigtigt at bruge ukrudtsbrænderen rigtigt, hvis man vil undgå ulykker. Det seneste par år har ukrudtsbrændere været skyld i mere end én brand om dagen i forårsmånederne.

Brandvæsen

Efter dødsulykke: Private opretter søredningsberedskab

I maj druknede en 69-årig kvinde i lystbådehavnen i Nykøbing Falster. Ifølge vidner nåede kvinden at ligge i det kolde vand i 45 minutter, inden det lykkedes for mandskab fra Guldborgsund Redningsberedskab at redde kvinden op. Vidnerne mener, at det tog 20 minutter at få beredskabets redningsbåd i vandet, og det er en del af baggrunden for, at der nu på privat initiativ bliver etableret et søredningsberedskab, som om en måneds tid venter at være klar til at rykke ud med en redningsbåd.

Brandvæsen

USA: 19 brandfolk omkom under slukning af skovbrand

I den værste ulykke i de amerikanske brandvæseners historie siden 1933 omkom 19 brandfolk søndag under slukningen af en skovbrand i delstaten Arizona. Brandfolkene udgjorde en særlig gruppe af elitebrandfolk – Prescott Fire Department Granite Mountain Hotshots – som var i gang med at etablere brandbælter, da en ændret vindretning fik skovbranden til at udvikle sig uventet. De omkomne brandfolk udgjorde 20 procent af brandvæsenets samlede mandskabsstyrke.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck bytter station efter store problemer med afgangstiderne

Det seneste års tid har samarbejdsrelationerne mellem Falck og Stevns Kommune udviklet sig i vidt forskellige retninger. Kort tid efter, at Falck havde bygget en helt ny station i Store Heddinge, valgte Stevns Kommune at hjemtage brandslukningen i området, men samtidig blev Falck valgt som leverandør af brandkøretøjerne til det nye kommunale brandvæsen. Den nye brandstation i Store Heddinge blev indrettet i det frivillige beredskabs bygninger, men nu har Falck og kommunen indgået aftale om, at der byttes stationer: Brandvæsenet flytter ind på Falck-stationen, mens Falck flytter sin ambulance til brandstationen. Årsagen er tilsyneladende en nærmest katastrofal udvikling i brandvæsenets afgangstider.

Google Maps
Brandvæsen

Workshop forberedte nyt kæmpe-brandvæsen

Godt 100 beredskabsfolk og arbejdskolleger med relationer til fagområdet har netop afholdt en workshop i Fredericia, hvor et muligt formaliseret samarbejde på beredskabsområdet i Trekantområdet blev drøftet. Det er kommunerne Kolding, Fredericia, Vejle, Middelfart og Billund, der er gået sammen for at undersøge mulighederne for et formaliseret samarbejde på beredskabsområdet.

Brandvæsen

Odense og Haderslev får fælles vagtcentral

Et nyt samarbejde på tværs af både kommunegrænser og landsdele så onsdag dagens lys, da Haderslevs borgmester Jens Chr. Gjesing (A) og Odenses borgmester Anker Boye (A) mødtes i Odense for at underskrive en samarbejdsaftale mellem de to kommuners beredskaber. Aftalen indebærer, at Haderslev Brand og Redning fra den 1. januar 2014 bliver koblet op på Odense Brandvæsens vagtcentral.