Brandvæsen

Mindst 200 danske brandfolk ramt af kræft

Siden 1990 er 130 danske brandfolk døde af kræft, mens 70 brandfolk enten er syge eller går til kontrol. Det viser den seneste status fra den undersøgelse, som brandfolkenes faglige organisationer gennemfører i øjeblikket. En arbejdsskadekonsulent betegner tallet som alarmerende højt, fordi brandfolk som faggruppe er relativt lille.

Brandvæsen

Debat: Tillidsfolk bakker op om beredskabschef

I sidste uge blev der i Fyens Stiftstidende rettet en hård kritik mod Odenses beredskabschef, Mogens Bjerregaard, der af flere anonyme, forhenværende ledere blev beskrevet som en skånselsløs, diktatorisk og kontrollerende leder uden empati. Men den kritik er helt forkert, skriver tre tillidsfolk fra Odense Brandvæsen i dette debatindlæg, hvor de udtrykker deres fulde støtte til beredskabschefen.

Brandvæsen

Avis: Beredskabschef fik ansatte til at græde

Inden for det seneste år har mindst seks chefer forladt Odense Brandvæsen, og ifølge Fyens Stiftstidende er årsagen beredskabschef Mogens Bjerregaards ledelsesstil. Mogens Bjerregaard blev ansat som beredskabschef i 2009, efter at den hidtidige beredskabschef var blevet fyret på grund af stor utilfredshed blandt medarbejderne. Men ifølge flere af de chefer, som siden har forladt brandvæsenet, har den nye beredskabschef fået voksne mænd til at græde og til at få det fysisk dårligt på jobbet.

Brandvæsen

Lyngby-Taarbæk Brandvæsen satser på tanksprøjter

Størstedelen af de 900 brandhaner i Lyngby-Taarbæk Kommune vil i de kommende år blive nedlagt, og det får Lyngby-Taarbæk Brandvæsen til at ændre vandforsyningskonceptet. Som led i en udskiftning af næsten hele vognparken vil de to nuværende autosprøjter således blive erstattet af to tanksprøjter med hver 5.000 l. vandtank, og som noget nyt får brandvæsenet også en tankvogn. Desuden skal der anskaffes en ny drejestige.

Brandvæsen

Mere arbejde til ekspertberedskaber

Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber får stadigt flere opgaver med analyser, rådgivning og indsatser i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Samtidig styrkes katastrofeberedskabet i forhold til uheld med kemiske stoffer og på nukleare anlæg. Som en del af beredskabsforliget for 2013-2014 skal der således etableres yderligere et HazMat-hold ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

Brandvæsen

3F skal betale bøde for at have samarbejdet med kommunale brandfolk

3F skal betale en bøde på i alt 350.000 kr. til FOA og LO, fordi 3F ikke har rettet sig efter en afgørelse fra 2011 om, at de kommunale brand- og ambulancefolk i Storkøbenhavn kun må være organiseret i FOA og ikke i 3F. Det var LO’s grænseudvalg, som i december 2011 besluttede, at 3F ikke måtte samarbejde med Brandfolkenes Organisation om organisering af brandfolkene, men efter afgørelsen fortalte Brandfolkenes Organisation i to nyhedsbreve, at der var indgået en ny samarbejdsaftale mellem 3F og Brandfolkenes Organisation. Og ved ikke at tage afstand fra den information samt ved at hjælpe med opkrævning af kontingent har 3F ifølge grænseudvalget undladt at efterleve afgørelsen.

Brandvæsen

Kraftig stigning i sygefraværet hos Københavns brandfolk

Sygefraværet blandt brandfolkene i Københavns Brandvæsen er fra 2011 til 2012 steget fra i gennemsnit 12,9 dage om året til 17,4 dage. Det viser nye tal fra Københavns Brandvæsen. Det stigende sygefravær kommer bag på brandvæsenets ledelse, som ellers havde ventet, at sundhedstiltag som f.eks. daglig motion, frugtordning og omsorgssamtaler ville have fået sygefraværet til at falde. Derfor mener brandvæsenets ledelse heller ikke, at der var budgetteret med et urealistisk lavt sygefravær i 2012, og brandvæsenet forventer fortsat, at sygefraværet vil falde i år.

Google Maps
Brandvæsen

Politikere vedtager Københavns Brandvæsens spareplan

Politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg har givet grønt lys til den spareplan, som Københavns Brandvæsen har udarbejdet. Det er udsigten til et underskud på 11 mio. kr., som har fået brandvæsenet til at foreslå en reduktion af det daglige beredskab i de perioder, hvor der er et stort sygefravær blandt brandfolkene. Spareplanen indebærer, at beredskabet kan reduceres med i alt seks mand, enten fordelt på tre stationer, der hver må undvære to mand, eller ved at Dæmningens brandstation nedlægger sit beredskab. Nye beregninger fra brandvæsenet viser, at responstiderne i Dæmningens distrikt i disse perioder vil blive forøget med 2-4 minutter, og brandvæsenet understreger samtidig, at det skal være stor fokus på at sikre, at brandvæsenet kan overholde kravene i kontrakten med Vestegnens Brandvæsen.