Brandvæsen

Køge Kommune får nej til plan om kun én brandstation

Køge Kommune skal i gang med at lave en ny dimensioneringsplan for beredskabet, efter at Beredskabsstyrelsen har sagt nej til den dimensioneringsplan, som politikerne vedtog kort før årsskiftet. Det er kommunens ønske om at nedlægge brandstationen i Køge og i stedet samle hele beredskabet i Lellinge, som Beredskabsstyrelsen ikke kan acceptere, fordi udrykningstiden for 2. slukningstog dermed vil blive for lang.

Brandvæsen

Brandvæsenets administrative medarbejder blev den første kvindelige brandmand

Odsherred Brandvæsen har netop fået sin første kvindelige brandmand, der imidlertid har arbejdet i brandvæsenet siden 2007 – men i de første fem år kun som administrativ medarbejder. Ved siden af opgaverne med økonomi- og personalestyring fungerer den 33-årige Birgitte Kryger nu som deltidsbrandmand i dagtimerne. ”Jeg kender jo til omgangstonen blandt brandmændene, og den chokerer mig ikke, så jeg glæder mig til at blive en del af fællesskabet og få noget erfaring og rutine”, fortæller hun.

Google Maps
Brandvæsen

Frederiksbergs beredskabschef fratræder

Undersøgelsen af den anonyme beskyldning om embedsmisbrug, som i december blev rettet mod Frederiksberg Kommunes beredskabschef, bliver ikke afsluttet. Det sker efter at beredskabschef Tommy Sillemann har valgt at opsige sin stilling, fordi han vurderer, at det oven på beskyldningerne ville blive for vanskeligt at genoprette tilliden og et godt internt samarbejde i brandvæsenet. Tommy Sillemann fratræder formelt ved udgangen af marts, men indtil da vil han være fritstillet.

Brandvæsen

Padborg får ny brandstation til 5 mio. kr.

Til december vil Aabenraa Kommune efter planen kunne tage en ny, stor brandstation i Padborgs industriområde i brug. Den nye station skal samle mandskab og materiel fra tre frivillige brandværn, der lægges sammen i forbindelse med flytningen. Aabenraa Kommune investerer 5 mio. kr. i projektet, og for de penge får kommunen en brandstation på 650 m2 med et indskudt dæk på yderligere 200 m2.

Brandvæsen

Beredskabscenter Aalborg fyrer seks medarbejdere

Beredskabscenter Aalborg er gået ind i 2012 med røde tal på bundlinjen, og samtidig er der udsigt til et frafald af serviceopgaver og til at flere opgaver skal i udbud. Konsekvensen er, at beredskabscenteret må nedlægge omkring 10 fuldtidsstillinger. I denne måned har seks medarbejdere fået besked om, at de vil blive afskediget, mens de øvrige nedskæringer klares ved naturlig afgang. Desuden nedlægges tre stillinger som deltidsbrandfolk på brandstationen i Nibe.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen afviser nedgradering af Odsherred-brandstationer

En nedgradering af brandstationen i enten Asnæs eller Nykøbing Sjælland til hjælpebrandstation vil ikke blive godkendt af Beredskabsstyrelsen, og hvis kommunen alligevel gennemfører nedgraderingen, vil Beredskabsstyrelsen indbringe kommunen for Statsforvaltningens kommunaltilsyn. Det var ifølge Odsherred Kommune meldingen fra Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør, da kommunen forelagde forskellige sparemuligheder. 

Brandvæsen

Brandkalender gav 25.500 kr. til alvorligt syge børn

Brandmester Lars Lorentzen fra Københavns Brandvæsen fik i 2010 en god ide. Han ville lave en kalender for 2011 med billeder fra brandvæsenets arbejde. Kalenderen skulle sælges for brandvæsenet hos udvalgte boghandlere i Danmark, og overskuddet fra salget af kalenderen skulle tilfalde BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet, som brandvæsenet allerede har et samarbejde med. Og kalenderen endte med at give et overskud på 25.500 kr.

Brandvæsen

Brandstation reddet – indtil videre

Næstved Brand & Rednings brandstation i Herlufmagle bliver ikke nedlagt i denne omgang, men stationens overlevelse er langt fra sikret. Beredskabskommissionen i Næstved har udsat en beslutning om stationens fremtid til kommissionens næste møde med henblik på, at en eventuel lukning kan indgå i en kommende revision af den risikobaserede dimensionering. I mellemtiden risikerer flere af de nuværende 10 brandfolk at blive afskediget.

Brandvæsen

Endnu en brandstation er på vej mod lukning

Fra den 1. maj 2012 har Næstved Brand & Redning formentlig ikke længere en hjælpebrandstation i Herlufmagle, og 10 brandfolk vil dermed have fået en fyreseddel. Et nyt alarmeringssystem, hvor deltidsbrandfolkene kan melde sig til eller fra vagten, har tydeliggjort, at der er store bemandingsproblemer på brandstationen, men samtidig vil en lukning give en pæn besparelse. Også brandstationen i Fuglebjerg har bemandingsproblemer.