Brandvæsen

Løftepuder sparer kommune for Falck-udgifter

Hidtil har hjemmeplejen i Kolding Kommune ca. 280 gange om året tilkaldt Falck for at hjælpe borgere, der ikke selv kunne komme op efter et fald. Men i år har der i de første ni måneder kun været behov for hjælp 70 gange, og det skyldes en ny type løftepude, som hjemmesygeplejerskerne selv kan anvende. Det gør det muligt for kommunen at spare ca. 180.000 kr. om året på betalingen til Falck.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt serviceniveau for beredskabet i Vejle Kommune

Byrådet i Vejle har nu godkendt beredskabets oplæg til det fremtidige serviceniveau for Vejle Kommunes beredskab, og allerede fra 1. januar 2012 bliver det nye serviceniveau grundlaget for organiseringen af beredskabet. Samtidig er kommunens udbud af en del af brandslukningen blevet afgjort, og Falck skal efter et udbud fortsat drive brandstationerne i Give, Egtved og Bredsten på en 10-årig kontrakt.

Brandvæsen

Københavns Brandvæsen får ny operativ ledelsesstruktur

Som led i en ændring af den risikobaserede dimensionering skal Københavns Brandvæsen have en helt ny ledelsesstruktur på det operative område. Fremover skal den operative ledelse bestå af holdledere, indsatsleder I og II, indsatschef, operationschef og beredskabschef. Som noget nyt skal alarmcentralen endvidere være bemandet med vagthavende operationschef, en logistikchef og en stabsoperatør døgnet rundt.

Brandvæsen

Brandfolkenes Organisation: Der er fortsat ikke frit fagforeningsvalg i Danmark

Dagens afgørelse fra LO’s grænseudvalg viser, at der fortsat ikke er frit fagforeningsvalg i Danmark. Det mener Brandfolkenes Organisation, som siden 2010 har været en selvstændig branche under 3F/Chaufførernes Fagforening. Afgørelsen indebærer, at 3F ikke længere må optage kommunale brandfolk som medlemmer, men det får ikke Brandfolkenes Organisation til at kaste håndklædet i ringen.

Brandvæsen

FOA vinder kampen om de københavnske brand- og ambulancefolk

De kommunalt ansatte brand- og ambulancefolk i hovedstadsområdet må ikke være organiseret i 3F. Det har LO’s særlige grænseudvalg afgjort i en sag, som FOA rejste, efter at 3F valgte at optage Brandfolkenes Organisation om en selvstændig branche under 3F-afdelingen Chaufførernes Fagforening. Men da FOA har overenskomsten på området, så må 3F ikke optage kommunale brand- og ambulancefolk som medlemmer, mener grænseudvalget.

Brandvæsen

Kørsel til tyverialarmer gav store problemer for brandvæsen

I 2010 vandt Københavns Brandvæsen et udbud af kørsel til de kommunale institutioners tyverialarmer. Det skete om led i en ny strategi, som skulle gøre brandvæsenet større ved hjælp af indtægtsdækket virksomhed. Men den nye opgave viste sig at være en stor mundfuld for Københavns Brandvæsen, og i en ny konsulentrapport er der skarp kritik af brandvæsenets implementering af opgaven.