Brandvæsen

Ny vejledning om sikkerhed under brand- og redningsfolks øvelser

Under skarpe indsatser har brand- og redningsfolk ofte meget usædvanlige arbejdsvilkår. Det gør beredskabets øvelser særligt vigtige, fordi de ruster brand- og redningsfolkene til de at løse de skarpe opgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er baggrunden for en ny branchevejledning, der har til formål at vejlede og rådgive brand- og redningsbranchen om sikkerhed og sundhed under øvelser og træning.

Brandvæsen

Oversvømmelsesrisiko tvinger alarmcentral til at flytte teknikrum til 3. sal

Da København den 2. juli 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, blev mange kældre oversvømmede. Også kælderen under hovedbrandstationen i København kom til at stå under vand, og det skabte risiko for et alvorligt nedbrud på Københavns Brandvæsens alarmcentral, fordi alarmcentralens teknikrum er placeret i kælderen. Nedbruddet blev undgået, og nu er der installeret et midlertidigt pumpesystem, der kan sikre teknikken. Men brandvæsenet vil flytte teknikrummet til 3. sal på hovedbrandstationen.

Brandvæsen

Måtte have finsk hjælp da redningslift satte sig fast

Middelfart Brandvæsen måtte have finsk assistance, da brandvæsenets redningslift omkring middag i dag satte sig fast med to passagerer i redningskurven. Redningsliften var kørt til Havnegade i Middelfart for at hjælpe en fotograf med at få taget billeder fra højden, og da liften satte sig fast, var det kun teknikere fra den finske fabrik, som via computer kunne få liften i gang igen.

Google Maps
Brandvæsen

Solrød og Greve overvejer beredskabssamarbejde

Fremover bliver Greve og Solrød kommuner måske til ét stort slukningsområde, hvor de to kommuners beredskaber skal indgå i et ligeværdigt samarbejde om brandslukningen. Målet med samarbejdet vil være at opnå stordriftsfordele og synergieffekter samt besparelser ved at de to kommuner kan have en fælles brandslukningskontrakt. Politikerne skal i begyndelsen af 2012 tage stilling til samarbejdet.

Brandvæsen

Ingen afklaring om lukning af brandstationer på Djursland

Der vil gå mindst en måned, inden det bliver besluttet, om en af brandstationerne i Rønde, Hornslet eller Kolind bliver nedlagt. Beslutningen om den fremtidige stationsstruktur skulle ellers have været truffet i denne uge på et møde i den fælles beredskabskommission for Norddjurs og Syddjurs kommuner, men kommissionen besluttede, at der skal arbejdes videre med en analyse af stationsstrukturen.

Brandvæsen

Sverige: Antallet af heltidsbrandfolk er styrtdykket

I Sverige har man haft tradition for at have flere heltidsbrandstationer end i Danmark, og i den danske debat om problemerne med at rekruttere deltidsbrandfolk er det ofte blevet fremført, at manglen på deltidsbrandfolk kan føre til, at der også i Danmark bliver flere heltidsbrandstationer. Men faktisk er udviklingen i Sverige gået i den stik modsatte retning – de seneste år er antallet af heltidsbrandfolk faldet med over 1.200, hvilket svarer til, at hver femte stilling er forsvundet.

Brandvæsen

Konsulentfirma: Falck kan ikke drive beredskabet billigere end kommuner

Så længe en kommunes brandslukningsomkostninger ligger på et normalt eller bedre niveau i sammenligning med andre kommuner, så er der ikke nogen effekt ved at sende brandslukningen i udbud – for så vil kommunen erfaringsmæssigt kunne drive beredskabet billigere eller til nogenlunde samme pris som Falck. Sådan lyder vurderingen af markedet for brandslukning fra konsulentfirmaet Niras.

Google Maps
Brandvæsen

Beredskabsinspektør afviser at have deltaget i chikane

Gennem tre år blev den daværende beredskabschef i Sønderborg og hans familie udsat for en voldsom chikane i form af anonyme chikanebreve og -SMS’er, misbrug af personoplysninger fra kommunale registre og ubegrundede anmeldelser for såvel skattesnyd som socialt bedrageri. Chikanen kulminerede under en retssag, som involverede en beredskabsinspektør i kommunen, men beredskabsinspektøren afviser kategorisk, at han har deltaget i chikanen, og han siger, at han med sindsro afventer en eventuel politianmeldelse for injurier eller chikane.

Brandvæsen

Ubemandede vagtcentraler er langt billigere end tværkommunal kæmpevagtcentral

Brandvæsenernes overgang til det nye kommunikationssystem SINE får ikke kun stor betydning for kommunikationen på skadestederne. Også brandvæsenernes vagtcentraler står overfor store – og dyre – forandringer. En SINE-baseret vagtcentral med samme funktionalitet som de nuværende vagtcentraler repræsenterer en stor investering, og det har ført til, at der flere steder i landet er ovevejelser om at skabe store fælleskommunale vagtcentraler med døgnbemanding. I Region Sjælland vil seks kommuner imidlertid i stedet samarbejde om at koble de eksisterende, ubemandede vagtcentraler til SINE. Deres beregninger viser nemlig, at en tilslutning til en stor fælleskommunal vagtcentral vil koste dobbelt så meget som deres løsning.