Brandvæsen

To unge helte modtog beredskabsprisen

Den Danske Redningsberedskabspris blev fredag uddelt ved et arrangement i Holmens Kirke. Samtidig blev den årlige mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk afholdt. I år var der to nominerede til beredskabsprisen, nemlig Hoptrup Frivillige Brandværn og beredskabsassistenterne Sonny Nautrup Nielsen og Jens Christian Østerby Jensen fra Beredskabscenter Aalborg. Og det blev de to beredskabsassistenter, som fik overrakt prisen af forsvarsminister Nick Hækkerup.

Brandvæsen

Rapport retter hård kritik mod sikkerheden i Københavns Brandvæsen

Elendig sikkerhed, livsfarlige kollaps under øvelser og en macho-kultur, der presser elitebrandfolk til at gennemføre øvelser – uanset hvor uforsvarligt, de oplever det. Sådan er det dystre billede af sikkerheden i Københavns Brandvæsen, som tegnes i en ny rapport. Med rapporten mener Københavns Brandvæsen imidlertid at have vendt hver en sten, og det resulterer nu i 20 konkrete anbefalinger til opstramninger på sikkerheden.

Brandvæsen

Brandvæsen får 9 mio. kr. til nye køretøjer

Kun få uger efter, at kommunalpolitikerne vedtog en ny dimensioneringsplan, som på flere områder styrker Ringsted Brandvæsen, er der flere gode nyheder til brandvæsenet. I et nyt budgetforlig bliver der nemlig afsat hele 9,3 mio. kr. til nye køretøjer, som skal anskaffes i de kommende fire år. I første omgang skal der købes en ny tankvogn og en drejestige. Desuden er det blevet besluttet, at brandvæsenet skal overtage en række opgaver fra Falck.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen sparer viceberedskabschefen væk

Næste år bliver stillingen som viceberedskabschef i Aarhus Brandvæsen nedlagt. Det sker som følge af en ny spareplan, som de aarhusianske politikere har indgået aftale om. Samtidig med, at stillingen nedlægges, bliver brandvæsenets hidtidige chefvagtordning også afviklet. I stedet vil brandvæsenet forsøge at lave en frivagtordning med deltagelse af de operativt uddannede afdelingsledere. Brandvæsenet erkender, at den operative ledelse derved svækkes.

Brandvæsen

To nominerede til beredskabsprisen

På næste fredag uddeler forsvarsminister Nick Hækkerup Den Danske Redningsberedskabspris ved et arrangement i Holmens Kirke, hvor der også afholdes en mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk. I år er der to nominerede til prisen på 50.000 kr.: Hoptrup Frivillige Brandværn er nomineret for indsatsen under en brand på Hoptrup Efterskole, mens to brandfolk fra Beredskabscenter Aalborg er nominerede for deres indsats, efter at en bil var kørt i havnebassinet.

Brandvæsen

Ny branchevejledning om personligt beskyttelsesudstyr ved brand- og redningsindsatser

Brancheudvalget for brand og redning under BAR Transport er klar med endnu en ny branchevejledning – denne gang om personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand- og redningsindsatser. Den nye vejledning giver en grundig beskrivelse af de personlige værnemidler, som er nødvendige, for at beredskabets opgaver kan løses sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Brandvæsen

Konsulenter skal udspørge brandfolk

Et eksternt konsulentfirma skal i den kommende tid interviewe alle de brandfolk fra Københavns Brandvæsen, som deltog i en serie røgdykkerkurser, der var led i brandvæsenets udvælgelse af medarbejdere til den nye specialtjeneste. Mindst tre af de 39 deltagere endte på sygehuset, og derfor har Københavns overborgmester, Frank Jensen, bedt om en redegørelse – og den skal altså blandt andet baseres på interviews med brandfolkene.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen: Indsatsledere bør ikke være deltidsansatte

Indsatsledere i kommunerne bør være faste medarbejdere, der til dagligt varetager myndighedsopgaver inden for brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og fyrværkeriområdet. Hvis der i stedet anvendes deltidsansatte indsatsledere, er der risiko for, at værdifulde oplysninger og viden om indsatser – især i forbindelse med objekter omfattet af driftsmæssige og tekniske forskrifter – går tabt. Det slår Beredskabsstyrelsen fast.