Præhospital

Succes for forsøg med AED-enhed hos brandvæsen

Siden 1. september 2005 er Århus Brandvæsen rykket ud til hjertestop i Århus midtby med en særlig AED-enhed (akutenhed med hjertestarter). Og ifølge en foreløbig evaluering af forsøgets første tid, så har det været en succes. Akutenheden har haft særdeles korte reponstider, hvor enheden har været fremme på mellem 30 sekunder og fem minutter, og ved 482 ud af de i alt 615 udrykninger var enheden fremme før ambulance/lægebil. Mandskabet har iværksat generel førstehjælp, og i 36 tilfælde er der skabt frie luftveje, givet kunstig åndedræt eller givet hjertemassage. I fire tilfældet er der defibrilleret, og tre af disse patienter var stadig i live 30 dage efter sygdomstilfældet. Herudover har enhedens personale ofte assisteret ambulancepersonalet.

Brandvæsen

Regeringen vil flytte Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot

Når Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse nedlægges, så skal Beredskabsstyrelsens administration overtage bygningerne til afløsning for de nuværende lokaler i Birkerød. Det er et af forslagene i regeringens udspil til en beredskabsaftale for perioden 2007-2010. Regeringen lægger også op til, at den statslige finansiering af de ni støttepunkter skal ophøre, og at kommunerne i stedet skal tilbydes at anvende materiellet vederlagsfrit.

Brandvæsen

Uro i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens øverste ledelse har givet styrelsens medarbejdere besked på, at de ikke må udtale sig til medierne om regeringens udspil til de kommende beredskabsforhandlinger. Det har fået skolechef Bjarne Kjems til at reagere: I går rundsendte han en e-mail til samtlige ansatte i Beredskabsstyrelsen, hvor han citerer fra justitsminister Lene Espersens (K) vejledning om ytringsfrihed til offentligt ansatte fra september i år. Samtidig opfordrer Bjarne Kjems sine kolleger til at benytte sig af den ytringsfrihed.

Brandvæsen

To af beredskabets skoler truet af nedlæggelse

Beredskabets to skoler ved København skal nedlægges og uddannelsen af indsatsledere samles i Sønderjylland. Samtidig skal forsvaret og Hjemmeværnet overtage lederuddannelserne i det civile redningsberedskab. Det fremgår ifølge Berlingske Tidende af regeringens udspil til nyt fire-årigt beredskabsforlig. Hvis regeringens udspil bliver en realitet, så bliver skolechef Bjarne Kjems’ job nedlagt – kort tid efter, at forsvarsministeren blev kritiseret af ombudsmanden for at have givet Bjarne Kjems en næse for kritik af regeringens beredskabspolitik.

Præhospital

Enhedslisten: Kommuner og sygehuse skal køre ambulancer

Falck skal have konkurrence fra det offentlige selv, når Region Sjælland i fremtiden skal lave aftale om ambulancekørsel. Det kræver Enhedslistens medlem af regionsrådet, Bruno Jerup. Han foreslår, at de nye storkommuner og sygehusene går sammen om at lave et transportselskab, der kan byde på kørslen i konkurrence med Falck. I dag er den nordlige del af Roskilde Amt det eneste sted i Region Sjælland, hvor Falck har konkurrence, nemlig fra Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen anbefaler lægehelikoptere

Danmark bør have fire lægehelikoptere, som skal bemandes med læger, ambulancebehandlere og eventuelt sygeplejersker. Helikopterne skal placeres på eksisterende lufthavne, men de skal disponeres centralt fra een AMK og de skal have en fælles disponeringsvejledning for alle transporttyper. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i et nyt oplæg til fremtidens akutberedskab.

Autohjælp

Kritik af Falcks minutgaranti

Hvad kunden ikke ved, har hun ikke ondt af. Den holdning synes ifølge Ekstra Bladet at være fremherskende i Falck, der reklamerer med hurtig autohjælp og effektiv hjælp på stedet. Falck sparer angiveligt flere millioner kroner om året på at tilbageholde kundernes penge. Penge, som Falck-abonnenterne er berettigede til at få udbetalt. Falcks minut-garanti lover nemlig abonnenten 100 kroner retur, hvis hjælpen ikke er fremme inden for 45 minutter. Men det ”glemmer” Falck at oplyse kunden om på stedet.

Brandvæsen

Ny Kalundborg vil videreføre Falck-aftale

Fra 1. januar bliver Falck i Ruds Vedbys slukningsområde delt mellem to nye storkommuner, Kalundborg og Sorø, og mens Ny Sorø Kommune har besluttet at opsige kontrakten med Falck pr. 31. december 2007, så har politikerne i Kalundborg indtil videre valgt at gå imod forvaltningens indstilling om at opsige Falck-aftalen. I stedet vil politikerne tage stilling til hele beredskabsområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Google Streetview
Brandvæsen

Fælles beredskabskommission på Djursland

Fra nytår nedsættes en fælles bered­skabskommission for Djursland, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisering af beredskabet. De to kommuner på Djursland opslår snarest en stilling som fælles beredskabschef. Det sker efter at både Norddjurs og Syddjurs Kommune har vedtaget at arbejde videre med planerne om et fælles beredskab på Djursland.

Brandvæsen

Danmarks atomberedskab smuldrer

Selv om Danmark har noget af verdens mest avancerede måleudstyr til at finde radioaktivt nedfald og bombemateriale, så kan det stort set ­ikke bruges til at beskytte befolkningen i en krisesituation. Der er nemlig alt for få personer, der kan betjene udstyret og analysere måleresultaterne. I tilfælde af radioaktive bomber, vil hylende sirener over hele landet advare befolkningen og få dem til at gå inden døre. Til gengæld er der ingen, der hurtigt kan fortælle befolkningen, hvor alvorlig bestrålingen er, eller hvordan man kan fjerne den igen.