Brandvæsen

Afgørelse fra fogedretten skaber klarhed om brug af navn

Gennem nogen tid har der været usikkerhed om, hvem der står for uddannelsen Eksamineret Sikringsleder. Både Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og brancheorganisationen SikkerhedsBranchen har gjort krav på navnet i forbindelse med uddannelser, som markedsføres af de to kursusudbydere. Sagen har af DBI været indbragt for fogedretten, som nu har afsagt kendelse om, at kun DBI må anvende navnet.

Brandvæsen

Brandvæsen overtager formentlig dykkertjeneste på Bornholm

Det bliver formentlig Bornholms Brandvæsen, som fremover skal stå for driften af det akutte dykkerberedskab på Bornholm. I dag varetages opgaven af Falck – uden at Falck modtager betaling for at opretholde beredskabet. Fremover vil Falck imidlertid have 314.000 kr. om året for beredskabet, og det ønsker Bornholms Regionskommune ikke at betale. I stedet vil regionskommunen opbygge sit eget beredskab, som delvist skal finansieres ved at opsige bådaftalen med Falck.

Brandvæsen

Vejle klar med redningsdykkere

Efter ca. et års forberedelse og uddannelse bliver der 15. februar etableret et redningsdykkerberedskab hos Vejle Brandvæsen. Det betyder, at det bliver muligt at rykke ud med en dykker, hvis der f.eks. kører en bil i havnen. Der er ikke noget lovkrav om, at de kommunale beredskaber skal have et dykkerberedskab, men beredskabskommissionen i Vejle har alligevel ønsket beredskabet etableret.

Google Streetview
Brandvæsen

Fortsat uro i Hundested Brandvæsen

Der er fortsat uro i Hundested Brandvæsen, og senest har to medarbejdere sagt op. De forudser, at Hundested-modellen med seks fuldtidsansatte brandfolk bliver en saga blot i det nye, samlede beredskab, der træder i kraft til maj. Den ene af de brandfolk, der fratræder, er Bo Gøgsig, som har valgt at rykke teltpælene op og tiltræde en stilling ved Vejle Brandvæsen. Afgørende for hans beslutning har været, at man i den nye Frederiksværk-Kommune har frataget Hundested Brandvæsen en række serviceopgaver, allerede inden KL er gået i gang med den konsulentanalyse af beredskabet i de to kommuner, som skal danne grundlag for organiseringen af det nye, samlede beredskab.