Præhospital

Nu over 5.000 registrerede hjertestartere

Regionernes AMK-vagtcentraler kan nu henvise til over 5.000 offentligt tilgængelige hjertestartere, når der ringes 112 om hjertestop. Det såkaldte hjertestarter-netværk har nemlig netop passeret 5.000 registrerede hjertestartere, og på vagtcentralerne har de sundhedsfaglige disponenter adgang til oplysninger om alle disse hjertestarteres placering. 

Præhospital

Korrekt placerede hjertestartere redder liv

Korrekt placerede hjertestartere kan forbedre mulighederne for at overlevelse for de gennemsnitligt 3.500 danskere, der hvert år får hjertestop uden for hospital. I en ny rapport anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der opsættes hjertestartere i tætbefolkede områder og i tyndtbefolkede områder med relativt lange responstider for ambulancer.

Brandvæsen

Falck vandt sag om udbud af brandslukning på Djursland

I 2009 sendte de to kommuner på Djursland deres brandslukning i et fælles udbud, og efter en sammenligning mellem et kontrolbud fra kommunernes eget brandvæsen og et tilbud fra Falck besluttede kommunerne, at brandslukningen fremover skulle være kommunal. Årsagen var, at de tørre tal viste, at Falck i begge de områder, som udbuddet omfattede, var langt dyrere end det kommunale brandvæsen. Men der var væsentlige fejl i kontrolbuddet, har Klagenævnet for Udbud netop afgjort. Alt i alt konkluderer klagenævnet, at kommunerne ikke overholdt udbudslovgivningen, og derfor står de nu til at skulle betale erstatning til Falck.

Præhospital

Sygeplejerske afviste at sende ambulance – mand fik hjertestop og døde

En 40-årig mand fra Fåborg døde i juli, da han fik hjertestop i sit hjem. En time før hjertestoppet havde hans kone ringet 112 og fortalt, at hendes mand havde det meget dårligt, kastede op og ikke kunne mærke sine fødder og ben. Sygeplejersken på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral afviste imidlertid at sende en ambulance og henviste i stedet til lægevagten. En halv time senere kunne manden fortælle, at han havde vejrtrækningsproblemer, og han bad desperat sygeplejersken om hjælp.

Brandvæsen

Københavnsk brandkadet forhindrede formentlig påsatte brande

En af Københavns Brandvæsens nye brandkadetter demonstrerede i sidste måned sin værdi, da brandvæsenet for anden gang måtte rykke ud til en formentlig påsat brand i en gravemaskine. Her kom brandkadetten nemlig i snak med en gruppe unge fra Mjølnerparken, der først opførte sig provokerende – men efter en samtale på arabisk opnåede brandkadetten en kontakt og dialog med de unge, som brandfolkene er enige om, at de aldrig selv ville kunne opnå. Og brandvæsenet slap derefter for flere udrykninger til gravemaskinen.

Præhospital

Responce har uddannet 70 akuthjælpere

De første 70 akuthjælpere i Region Midtjylland er snart klar til at rykke ud i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Som i de øvrige regioner er akuthjælperne frivillige borgere, der alarmeres via SMS og derefter skynder sig til et centralt placeret skab, hvor de henter det nødvendige udstyr. Det er ambulancebehandlere og paramedicinere fra Responce, som har uddannet akuthjælperne, og det er også Responce, som skal servicere de otte satellitovervågede skabe med udstyr, således at der altid er fuldt funktionsdygtige hjertestartere til rådighed for akuthjælperne.

Brandvæsen

Redningskorps Danmark tabte brandudbud på hjemmebanen

Det bliver ikke Redningskorps Danmark – det tidligere Vejpatruljen – som skal stå for brandslukningen i Middelfart Kommunes østlige del. Det står klart, efter at Falck, som hidtil har stået for brandslukningen i området, har givet det økonomisk mest fordelagtige på driften af brandstationen i Ejby. Også opgaven med at levere vagtcentralsdrift til Middelfart Kommune blev vundet af Falck. Redningskorps Danmark deltager imidlertid også i tre andre aktuelle udbud – og håber på at kunne deltage i et fjerde.

Præhospital

Falck mister 20 % af sin svenske ambulancekørsel

I forrige uge tabte Falck det seneste ambulanceudbud i Sverige til Samariten, og nu er der flere dårlige nyheder til Falcks svenske datterselskab. To af de sygehusområder, som Falck i dag udfører ambulancekørsel for, har nemlig besluttet at hjemtage opgaven, og dermed mister Falck i Sverige omkring 20 % af sin omsætning på ambulanceområdet.