Borgere på Samsø og i Randers ringer oftest efter ambulancen

I Region Midtjylland er det borgerne i Samsø og Randers kommuner, som oftest ringer efter en ambulance. Faktisk er antallet af ambulanceudrykninger pr. 1.000 indbyggere over 50 % højere i Randers end i Favrskov Kommune, der har det laveste antal udrykninger. En del af forklaringen kan være, at der er forskel på aldersfordelingen i kommunerne, hvor Favrskov Kommune har færre borgere, der er over 65 år. Samsø Kommune er også topscorer, når det gælder antallet af lægehelikopterassistancer, mens Norddjurs har flest lægebilsassistancer.

Det er Region Midtjylland, som i en ny opgørelse har beregnet antallet af ambulanceudrykninger pr. 100.000 indbyggere i regionens kommuner. Og i 2011 toppede Samsø Kommune listen med hele 4.659 udrykninger pr. 100.000 indbyggere. Derefter følger Randers Kommune med 3.702 udrykninger og Norddjurs Kommune med 3.660 udrykninger.

Afstanden mellem de kommuner, der har flest udrykninger, og dem, der har færrest, er imidlertid stor. I Favrskov Kommune var der således kun 2.399 udrykninger pr. 100.000 indbyggere, mens der i Skanderborg Kommune var 2.465 og i Odder Kommune var 2.673.

En af forklaringerne på forskellen i udrykningsfrekvensen kan være, at kommuner som Samsø og Norddjurs har en relativt høj andel af borgere, som er over 65 år, mens Favrskov, Skanderborg og Odder har en tilsvarende lav andel.

Endnu større forskel på lægeassistance

Når det gælder lægeassistance fra enten akutlægehelikopter eller akutlægebil, er forskellen mellem kommunerne endnu større, men det kan til en vis grad forklares med, at antallet af udrykninger hænger sammen med akutlægebilernes placering.

Borgerne i Norddjurs Kommune fik relativt set flest assistancer fra en akutlægebil, nemlig 1.885 udrykninger pr. 100.000 indbyggere. Det svarer til, at der blev medsendt en lægebil på hver anden ambulanceudrykning. I Lemvig Kommune var der 1.856 udrykninger, mens Syddjurs nåede op på 1.649 udrykninger pr. 100.000 indbyggere. Færrest udrykninger var der i Ringkøbing-Skjern med 470 og Herning med 508, idet Samsø – der ikke har nogen lægebil, men dækkes af udrykningslægeordninger – dog af naturlige årsager ikke havde nogen lægebilsudrykninger.

Derimod har borgerne i Samsø Kommune i høj grad trukket på akutlægehelikopteren, hvor der var 901 assistancer pr. 100.000 indbyggere. Dermed er der langt ned til nr. to på listen, som er Lemvig Kommune med 172 flyvninger. Sidstepladsen deles af Aarhus, Favrskov og Skanderborg kommuner, der hver havde to ambulanceflyvninger pr. 100.000 indbyggere.

Annonce