Brandvæsen

Starter pilottest af SINE Services

Til efteråret iværksætter Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation i samarbejde med beredskaberne pilotprojektet SINE Services, der skal indgå i overvejelserne om at indføre en landsdækkende løsning. Beslutningen om at iværksætte SINE Services bygger på en interessentanalyse foretaget i 2012, hvor alle beredskabssektorer var inddraget. Analysen viste tydeligt et behov for SINE-tjenester til understøttelse af informationsudveksling mellem og på tværs af de forskellige operative niveauer i beredskaberne.

Præhospital

Regioner underkendt: SOS får lov til at byde på akutlægehelikoptere

Da regionerne i maj offentliggjorde navnene på de fire virksomheder, som var prækvalificeret til at byde ved det kommende udbud af tre akutlægehelikoptere, var Norsk Luftambulanse – som i dag står for den daglige drift af lægehelikopteren i Karup – med på listen. Men SOS International, der har kontrakten på Karup-helikopteren og i dag anvender Norsk Luftambulanse som underleverandør, manglede på listen. Den afgørelse har SOS klaget over, og nu er regionerne blevet underkendt.

Præhospital

Spineboard og halskrave kan give skader hos patienterne

I mange år har man i den danske ambulancetjeneste benyttet spineboard og halskrave til immobilisering af patienter. Men de mange års erfaringer, som efterhånden er opsamlet, viser også, at der har været hændelser, hvor immobilisering ikke har gavnet patienten – og i nogle tilfælde direkte har påført patienten skader, særlig i forbindelse med samtidigt hovedtraume. Det har fået regionernes præhospitale ledere og bestyrelsen for PHTLS Danmark til at gøre de relevante lægefaglige selskaber opmærksomme på, at der er et behov for en revision af retningslinjerne.

Brandvæsen

Ungdomsbrandvæsen nedlægges efter uenighed om instruktører

Efter 10 år er det slut med ungdomsbrandvæsenet i Korsør. Officielt nedlægges brandvæsenet først fra årsskiftet, men reelt stopper undervisningen allerede nu. Det er tilsyneladende uenighed om kravene til instruktører, som har gjort det umuligt at fortsætte ungdomsbrandvæsenets drift. Falcks akkreditering på ambulancerådet gør således, at der skal være en Falck-ansat til stede ved undervisning, men Falck mener, at der var fundet en løsning, og formanden for ungdomsbrandvæsenernes landsforening betegner da også problemerne som interne stridigheder i ungdomsbrandvæsenet.

Brandvæsen

En brand om dagen på grund af ukrudtsbrændere

Sommervarmen får ukrudtet til at vælte frem i haverne, og mange griber til ukrudtsbrænderen for at få bugt med skvalderkål, mælkebøtter og græstotter. Men det er vigtigt at bruge ukrudtsbrænderen rigtigt, hvis man vil undgå ulykker. Det seneste par år har ukrudtsbrændere været skyld i mere end én brand om dagen i forårsmånederne.

Præhospital

Falck køber Responces ejer

Konkurrencesituationen på det danske marked for ambulancekørsel udvikler sig hastigt i disse måneder. I sidste måned gik SOS-koncernen ind i kampen om regionernes ambulancekørsel, men nu forlader en anden kapitalstærk aktør – tyske GARD, som siden 2009 har ejet størstedelen af Responce – markedet. Det sker efter at Falck overraskende har købt GARD, som i den forbindelse har solgt sin ejerandel i Responce til selskabets nuværende minoritetsaktionærer, Michael Sørensen og Claus Henrik Rasmussen. Det er anden gang, Falck køber en potentiel konkurrent forud for et udbud.

Brandvæsen

Efter dødsulykke: Private opretter søredningsberedskab

I maj druknede en 69-årig kvinde i lystbådehavnen i Nykøbing Falster. Ifølge vidner nåede kvinden at ligge i det kolde vand i 45 minutter, inden det lykkedes for mandskab fra Guldborgsund Redningsberedskab at redde kvinden op. Vidnerne mener, at det tog 20 minutter at få beredskabets redningsbåd i vandet, og det er en del af baggrunden for, at der nu på privat initiativ bliver etableret et søredningsberedskab, som om en måneds tid venter at være klar til at rykke ud med en redningsbåd.

Brandvæsen

USA: 19 brandfolk omkom under slukning af skovbrand

I den værste ulykke i de amerikanske brandvæseners historie siden 1933 omkom 19 brandfolk søndag under slukningen af en skovbrand i delstaten Arizona. Brandfolkene udgjorde en særlig gruppe af elitebrandfolk – Prescott Fire Department Granite Mountain Hotshots – som var i gang med at etablere brandbælter, da en ændret vindretning fik skovbranden til at udvikle sig uventet. De omkomne brandfolk udgjorde 20 procent af brandvæsenets samlede mandskabsstyrke.