Brandvæsen

Her er beredskabets gode råd til et brandsikkert nytår

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for landets beredskaber. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange, og det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn. Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har udarbejdet fem gode råd til et brandsikkert nytår – og dermed også et roligere nytår for brandfolkene.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiet udvider med 25 ekstra ATK-køretøjer

Som led i en styrkelse af Automatisk Trafikkontrol (ATK) udvider politiet nu det samlede antal ATK-køretøjer fra 82 til i alt 107. Det sker på baggrund af den seneste politiske flerårsaftale for politiet. Den nye model af ATK-køretøjerne, som politiet nu har taget i anvendelse, rummer samtidigt en række forbedringer i forhold til den tidligere model.

Præhospital

Akutpuljen: Region Nordjylland får tre nye akutbiler

De godt 40 mio. kr., som Region Nordjylland får fra den nye akutpulje, skal anvendes på tre ny akutbiler. I området Thy/Mors indsættes en ny paramedicinerbil og i den østlige del af Vendsyssel indsættes en akutbil, som bemandes med ambulancebehandlere. I Aalborg skal en ny akutbil fungere som paramedicinerbemandet visitationsenhed. Der går dog næsten et år, inden akutbilerne bliver en realitet.

Brandvæsen

Udrykninger med dyreambulancer slår rekord

I år bliver der slået rekord i forhold til antallet af udrykninger til dyr i nød. Vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse har godt nok fået færre opkald end i 2021, men der har været en stigning i antallet af opgaver, som sendes videre til dyreambulancer, Dyrenes Beskyttelses frivillige kredsformænd, skytter og schweisshundeførere.

Præhospital

Akutpuljen: Region Hovedstaden satser på visitationsbiler

Med 64 mio. kr. er Region Hovedstaden den største modtager af midler fra statens nye akutpulje. Regionen har valgt at bruge pengene til en yderligere satsning på præhospitale visitationsbiler. I forvejen har regionen to visitationsbiler, men nu placeres der nye biler i Gribskov, Dragør og Frederikssund kommuner. Også AMK-vagtcentralen styrkes.

Brandvæsen

Brandværn nedlægger sig selv på grund af mandskabsmangel

Endnu et frivilligt brandværn har kastet håndklædet i ringen. Denne gang er det brandværnet i Vester Sottrup, som har valgt at opsige brandslukningskontrakten med Sønderborg Kommune. Årsagen er mandskabsmangel. Den seneste tid har der kun været 6-10 aktive brandfolk, og det er ikke nok til at sikre en stabil bemanding på de lokale brandudrykninger.

Præhospital

Akutpuljen: Region Midtjylland lapper på ambulancemangel

For få måneder siden meddelte Region Midtjylland, at regionens ambulanceberedskab havde overskredet sin maksimale kapacitet. Som den eneste af landets regioner vælger Region Midt derfor også at bruge en væsentlig del af tilskuddet fra akutpuljen på at styrke det daglige ambulanceberedskab, så ambulancerne kan bemandes i flere timer.

Præhospital

Akutpulje giver 15 nye præhospitale beredskaber

Ekstra ambulancer i Midtjylland. Nye præhospitale visitationsenheder i Nordsjælland. En akutlægebil i Nykøbing F. Nye akutbiler i Nordjylland. Det er blandt de styrkelser af det præhospitale beredskab, der gennemføres som led i den politiske aftale om en sundhedsreform, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om at afsætte i alt 276,6 mio. kr. i 2022-2026 og herefter 65 mio. kr. årligt.