Akutpuljen: Akutlægebil sluger næsten hele Region Sjællands tilskud

Region Sjælland er den region, som får færrest nye enheder i drift på baggrund af tilskud fra den nye akutpulje. Størstedelen af tilskuddet på 53 mio. kr. går således til at bemande en ny akutlægebil i Nykøbing Falster. Hertil kommer mindre tiltag, blandt andet et uddannelsesmodul i psykiatri for alle paramedicinere samt ultralydsudstyr i regionens lægevagtsbiler.

Akutlægebilen i Nykøbing Falster skal blandt andet varetage akut lægehjælp, præ- og interhospitale transporter og medicinsk backup til de øvrige beredskaber samt give en styrkelse af samarbejdet mellem de præhospitale ressourcer og akutafdelingen i Nykøbing Falster.

”Det har en rigtig stor betydning for borgerne i Region Sjælland, fordi de hurtigere kan få avanceret behandling og lægestøtte i akutte situationer. Samtidig kan vi også på den måde tilbyde et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet til endnu flere borgere. Et mål, som vi hele tiden har stort fokus på fra politisk side”, siger Heino Knudsen, der er regionrådsformand i Region Sjælland.

Akutlægebilen bliver etableret hurtigst muligt i 2023.

Opkvalificering af paramedicinere

Udover akutlægebilen i Nykøbing Falster skal en del af pengene fra akutpuljen gå til et uddannelsesmodul i psykiatri til alle paramedicinere i Region Sjælland. På nuværende tidspunkt er der omkring 190 paramedicinere i regionen.

”Uddannelsesmodulet skal være med til at opkvalificere paramedicinerne, så de har bedre forudsætninger for at hjælpe psykiatriske patienter. Det er både for patienternes og paramedicinernes bedste, så det er relevant for alle med mere specifik uddannelse i psykiatriområdet”, fortæller Jens Ravn, der er formand for Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

25 pct. af alle præhospitale opgaver vedrører personer med psykiske lidelser, men psykiatrien er en mindre del af paramedicinernes uddannelse.

Derudover har Region Sjællands akutberedskab fået penge til at indkøbe ultralydsudstyr, der skal anvendes i lægevagtsbilerne, samt til diverse forskningsprojekter på det præhospitale område.

Annonce