Akutpuljen: Region Nordjylland får tre nye akutbiler

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

De godt 40 mio. kr., som Region Nordjylland får fra den nye akutpulje, skal anvendes på tre ny akutbiler. I området Thy/Mors indsættes en ny paramedicinerbil og i den østlige del af Vendsyssel indsættes en akutbil, som bemandes med ambulancebehandlere. I Aalborg skal en ny akutbil fungere som paramedicinerbemandet visitationsenhed. Der går dog næsten et år, inden akutbilerne bliver en realitet.

Region Nordjylland er blevet tildelt 40,2 mio. kr., og de går til to nye akutberedskaber og til en ny præhospitale visitationsenhed i Aalborg, men derudover også til mere uddannelse af paramedicinere samt nyt udstyr til mobil blodprøvetagning.

De nye tiltag bliver mulige, fordi der på landsplan er afsat 277 mio. kr. til en styrkelse af akutberedskabet frem til 2027. Det sker som led i den såkaldte sundhedsreform, som der tidligere i år blev indgået en politisk aftale om.

Indsættes i område med lav befolkningstæthed

Thy/Mors-området får en ny paramedicinerbil. Præcist hvor basen til den nye paramedicinerbil skal være, er ikke afgjort. Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, som driver blandt andet ambulancer, akutbiler og paramedicinerbiler, vil først begynde at kigge på eventuelle baseplaceringer nu, hvor der endeligt er bevilget penge til de nye beredskaber. Derfor forventes det da også, at akutbilen først kan sættes i drift i slutningen af 2023,

I det område, hvor paramedicinerbilen skal indsættes, er der ikke nogen større byer, og der er lav befolkningstæthed og lange afstande. Derfor forventer regionen også, at bilen får færre udrykninger end andre steder.

”Hele regionens akutberedskab bliver opgraderet. Men for borgerne på Thy og Mors får det særligt betydning, fordi der her etableres en ny base til en paramedicinerbil. Det bliver en klar gevinst for borgerne her”, siger Per Møller (K), der er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Responstider har været udfordret

Heller ikke placeringen af den nye akutbil i det østlige Vendsyssel er afgjort endnu, og den ventes også først at kunne sættes i drift i slutningen af 2023. I modsætning til akutbilen i Thy/Mors bliver bemandingen ikke paramedicinere, men ambulancebehandlere.

”Akutbilen bliver indsat et sted, hvor der er generel lav befolkningstæthed, og hvor mange bor i landområder eller mindre byer. Der er stort område øst for E45 i området, hvor der er mange små veje – de har været med til historisk at udfordre responstiderne. Derfor er det her et rigtig godt supplement”, siger Per Møller.

Derudover bliver der i Aalborg oprettet et korps af paramedicinere, der skal køre ud og foretage vurderinger og visitere akut syge borgere. Dermed får Region Nordjylland også en af de visitationsenheder, der er et nyt koncept, som på kort tid er blevet udbredt til mange dele af landet.

Annonce