Reddere: Ordning med grønne blik til frivillige vil skabe kaos og utryghed

Tanken om at lade frivillige anvende grønne blink på deres biler er sympatisk, men det er en løsning, som vil skabe endnu større kaos og utryghed, og den er dybt kritisabel. Det mener Kim Volder Hammershøj, der er formand for Reddernes Fagforening. Han er meget bekymret ved udsigten til, at de frivillige kan anvende de grønne blink uden nogen form for uddannelse.

Det er transportminister Thomas Danielsen (V), der har meddelt, at han vil iværksætte en forsøgsordning, hvor frivillige kan anvende grønne blink, når de f.eks. kører afsted som hjerteløbere. Blinket skal ikke give særlige rettigheder i trafikken. Det skal alene vise medtrafikanter, at bilisten er på vej til en nødsituation.

Men Kim Volder Hammershøj, der er formand for Reddernes Fagforening, mener, at en ordning med grønne blink vil skabe endnu større kaos og utryghed, og han betegner transportministerens plan som dybt kritisabel

”For uanset, hvor sympatisk tanken end lyder at lade frivillige løse akutte problemer, vækker det stor bekymring, at folk kommer til at køre rundt med grønne blink uden den fornødne uddannelse”, siger Kim Volder Hammershøj.

”Helt konkret kan der opstå et utal af situationer, der sætter andre trafikanter i fare. Hvem har ansvaret, hvis en frivillig med grønt blink på taget suser uansvarligt gennem trafikken, så fru Larsen pludselig skal trække ind til siden og kommer til at køre en mor med en barnevogn ihjel? Vi kan i forvejen se, at deltidsbrandfolk og andre frivillige kører alt for stærkt, når de rykker ud via 112. Det er derfor vores vurdering, at trafiksituationen vil blive endnu mere utryg for de øvrige trafikanter, hvis man giver de frivillige grønne blink”, siger Kim Volder Hammershøj.

Brug ambulancerne til de akut syge

Formanden for Reddernes Fagforening understreger, at han har fuld forståelse for, at politikerne har brug for befolkningens engagement, og han forstår fristelsen til at gribe til grønne blink i mangel af bedre. Han støtter også en hjerteløberordning, hvor frivillige bliver kaldt ud til konstateret hjertestop. Men det skal være uden brug af grønne eller blå blink.

”Brug ambulancerne til de akut syge. Så kan politifolk, brandvæsen og ambulancetjenesten, der alle har den fornødne uddannelse, vurdere den aktuelle situation, give den mest kyndige behandling og skabe ro og orden både for den enkelte akut syge og andre borgere i en kaotisk trafikal situation”, siger Kim Volder Hammershøj.

Annonce