Google Maps
Brandvæsen

Greve og Solrød vil arbejde tæt sammen – og reducere beredskabet

Det planlagte beredskabssamarbejde mellem Greve og Solrød kommuner tegner til at blive et meget tæt samarbejde, hvor de to kommuner vil komme til at udgøre ét slukningsområde, og hvor udrykninger sammensættes med køretøjer fra stationerne i Greve og Solrød. Samtidig reduceres det samlede beredskab, således at Greves 2. slukningstog nedlægges, mens Solrøds slukningstog reduceres til ét køretøj. Det frivillige beredskab i Greve skal fremover udgøre 3. slukningstog.

Brandvæsen

Køge vil ændre deltidsbrandfolks afgangstid til 7 minutter

Deltidsbrandfolkene i Køge Kommune skal fremover senest være afgået fra stationen 7 minutter efter alarmen, mod 5 minutter i dag. Det er et af elementerne i en større omlægning af beredskabet, som kommunen planlægger. I Lellinge skal der bygges en ny brandstation til ca. 60 mio. kr., og her skal hele beredskabet samles, således at stationen i Køge nedlægges. På den nye station skal der muligvis også indsættes et dykkerberedskab og en kommunal nødbehandlerenhed, ligesom materiellet skal omlægges, så der satses på tanksprøjter og en ny type stigevogn. Endelig skal de frivillige formentlig indgå i det daglige beredskab som 3. slukningstog.

Præhospital

Så fik Orø også sine 112-akuthjælpere

Torben Haack, der er næstformand i Region Sjællands præhospitale udvalg, overrakte lørdag uddannelsesbeviser og uniformsjakker til syv borgere på Orø, der nu er 112-akuthjælpere efter en uddannelse på 24 lektioners, hvor der er blevet undervist i avanceret førstehjælp med blandt brug af hjertestarter.

Brandvæsen

Djursland udsætter beslutning om stationslukninger til 2013

Længere tids uro om fremtiden for det fælleskommunale beredskab på Djursland ser nu ud til at være slut – i hvert fald indtil videre. Politikere fra de to kommuner, som indgår i beredskabet, har været uenige om fordelingen af beredskabets udgifter, det har været usikkert, om det fælles beredskab faktisk giver en økonomisk fordel for kommunerne, og beredskabet har flere gange overskredet sit budget. Men nu konkluderer kommunerne, at det fælles beredskab giver en årlig besparelse på 700.000 kr., og samtidig udskydes en beslutning om at spare penge ved at ændre på stations- og indsatslederstrukturen.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen fik kun 3 mio. kr.

Aarhus Brandvæsen bad for nogle måneder siden politikerne i Aarhus Kommune om at få øget brandvæsenets budget med 4,2 mio. kr. om året. De ekstra penge var en forudsætning for at brandvæsenet kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Nu har brandvæsenets ansøgning så været behandlet i byrådet, og resultatet blev, at brandvæsenet fra næste år får tilført 3 mio. kr. Dermed vil brandvæsenet fortsat kunne efterleve lovgivningens krav, men politikerne erkender, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet.

Brandvæsen

Blinde alarmer må fremover koste 3.805 kr.

Når landets brandvæsener rykker ud til blinde alarmer, som kommer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg, har kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr. Siden 2009 er beløbet blevet reguleret hvert år, og nu har Beredskabsstyrelsen så haft fat i lommeregneren og fastslået, at gebyret fra 1. januar 2012 stiger til 3.805 kr.

Politi

Kommuner må selv betale udgifter til Rigspolitiets strandnummer-projekt

Ved drukneulykker ved de danske kyster er det ofte svært at angive nøjagtigt, hvor ulykken er sket, og det giver problemer ved alarmeringen. Derfor har Rigspolitiet igangsat et landsdækkende projekt, hvor der er udviklet et særligt strandnummersystem. Som led i projektet får hver strand sit eget unikke nummer, der består af et bogstav og et trecifret tal. Men selv om det er Rigspolitiet – og dermed staten – som står i spidsen for projektet, så må kommunerne selv betale for at få opsat skilte med strandnumrene.

Præhospital

Underskud hos REKO

Da Region Midtjylland sendte ambulancekørslen i udbud, valgte det privatejede redningskorps REKO – der i en årrække havde udført en del af ambulancekørslen på Djursland – at lade være med at byde. Bortfaldet af ambulancekørslen har medført, at REKO har måttet gennemføre en omstrukturering af virksomheden, og i det første hele regnskabsår uden ambulancekørsel resulterede det i et stort omsætningsfald samt røde tal på bundlinjen. REKO har dog stadig en solid egenkapital.

Præhospital

339 nyfødte fik hjælp af babyambulancen

Hvis et nyfødt barn i Region Midtjylland har behov for en mere avanceret behandling, end det lokale hospital kan give, så ringer personalet efter regionens neonatale transportordning – også kendt som babyambulancen. Transportordningen sender et transporthold ud, der typisk består af en speciallæge og en neonatalsygeplejerske fra Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital. 339 børn fik hjælp i 2010.