Chefen for Redningsgruppen skal fire år i fængsel

Chefen for den konkursramte virksomhed Redningsgruppen, den 45-årige Henrik Kalmer, skal fire år i fængsel, efter at han er blevet fundet skyldig i en særlig grov form for skyldnersvig, dokumentfalsk, bedrageri og mandatsvig. Redningsgruppen havde ambitioner om blive en stor aktør indenfor ambulancekørsel, brandslukning og autohjælp, men det endte med konkurs i 13 selskaber.

Redningsgruppen blev etableret i 2011 under navnet Dansk Redningskorps, men skiftede senere navn til Redningskorps Danmark og derefter Redningsgruppen. Dengang var ambitionerne store, og Redningsgruppen med Henrik Kalmer i spidsen bebudede, at man ville blive en stor aktør indenfor både brandslukning, ambulancekørsel, sygetransport og autohjælp. I praksis viste der sig imidlertid at være langt mellem succeshistorierne for Redningsgruppen, der tabte de offentlige udbud, som selskabet deltog i.

Et lovende samarbejde med den store norske autohjælpsaktør Viking brød efter få måneder sammen – og resulterede i en usædvanlig og offentlig krig mellem de to selskaber, hvor Vikings koncernchef betegnede Redningsgruppen som useriøse. ”Det har været et forfærdeligt selskab at have med at gøre. Det her er en helt utrolig sag. Det er et lillebitte selskab med store økonomiske problemer, de har et dundrende underskud, og manden bag selskabet har flere konkurser bag sig”, sagde Viking-koncernchef Hans Petter Semmelmann i 2012. Vking har efterfølgende selv etableret sig i Danmark.

Havde angiveligt 41 stationer

Ifølge Redningsgruppen selv havde virksomheden 41 stationer, men i 2014 var det slut – her blev det sidste af de ca. 13 selskaber, som var blevet oprettet, taget under konkursbehandling.

Nu er også det retslige efterspil afsluttet med en dom på fire års ubetinget fængsel til den 45-årige Henrik Kalmer, med det fulde navn Henrik Kalmer Svensk Meyer.

Det er en domsmandsret ved Retten i Odense, som har fundet Henrik Kalmer skyldig i skyldnersvig, dokumentfalsk, bedrageri og mandatsvig, i alle tilfælde henført under den skærpende omstændighed “af særlig grov beskaffenhed”. Endvidere blev Henrik Kalmer fundet skyldig i en række bestemmelser af regnskabsmæssig karakter.

Må ikke deltage i ledelsen af nye virksomheder

Det fremgår af dommen, at retten har anset det for bevist, at Henrik Kalmer i en periode fra begyndelsen af 2010 til slutningen af 2014 havde påført kreditorerne i 13 selskaber, som han havde haft bestemmende indflydelse på, risiko for et samlet formuetab på mindst 50 mio. kr. Heraf var der konkretiseret berigelseskriminalitet for mindst 32 mio. kr.

”Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på omfanget og karakteren af den begåede kriminalitet sammenholdt med størrelsen af de involverede værdier, og at tiltalte, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, har begået forholdene systematisk over en længere periode. Af disse grunde er der ikke anledning til at gøre straffen helt eller delvist betinget”, skriver Retten i Odense i dommen.

Henrik Kalmer er også blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Udover Henrik Kalmer – der formelt var bestyrelsesformand i Redningsgruppen – bestod selskabets ledelse af advokat Tom Bramminge Christensen, der havde titel af direktør.

Annonce