Lukning af vagtcentral koster mindst 20 medarbejdere jobbet

google Streetview
Falcks assistancecenter i Vejle

Fremover vil Falck i Danmark kun have én vagtcentral til modtagelse og disponering af opkald om autohjælp og sygetransport. Vagtcentralen placeres i Vejle, og det betyder, at den nuværende vagtcentral i Nykøbing Falster nedlægges. Dermed vil 35 medarbejdere miste jobbet, medmindre de ønsker at flytte til Vejle, hvor der oprettes 15 nye stillinger.

Lukningen af vagtcentralen i Nykøbing Falster er kulminationen på en kæmpe omlægning af Falcks vagtcentralstruktur, som startede i slutningen af 80’erne. Dengang havde næsten alle Falck-stationer deres egne vagtcentraler, men i første omgang blev de erstattet af nye områdevagtcentraler, der typisk dækkede 4-6 stationer. Næste skridt blev en sammenlægning til endnu større amtsvagtcentraler, som igen blev erstattet af regionale vagtcentraler.

Siden da har vagtcentralerne skiftet navn til assistancecentre, og dem har Falck i dag to af: Det største assistancecenter ligger i Vejle, og det tager sig især af autohjælp, mens et mindre assistancecenter i Nykøbing Falster især tager sig af sygetransport. Der er ca. 110 medarbejdere i Vejle og ca. 35 medarbejdere i Nykøbing Falster.

Men nu er det slut med assistancecenteret i Nykøbing Falster. Falck har besluttet, at der i Danmark kun skal være ét assistancecenter, og det bliver centeret i Vejle. Der oprettes 15 nye stillinger i Vejle, og dermed koster sammenlægningen 20 jobs.

Assistancecenteret i Vejle blev etableret i 2019 i administrationsbygningen på Falcks gamle station og regionskontor i byen, mens resten af den engang store Falck-station blev solgt og siden revet ned.

Annonce