Falck satser på lægehelikoptere – men taber stadig penge

Falck forventer, at Danmark får en permanent og landsdækkende lægehelikoptertjeneste, og derfor har redningskoncernen investeret i en styrkelse af organisationen i selskabet Falck DRF Luftambulance, som står for Falcks danske lægehelikopteraktiviteter. Men de nuværende aktiviteter – som omfatter lægehelikoptere i Niebøl og Ringsted – er fortsat en underskudsforretning for Falck, som i 2011 tabte 2,2 mio. kr. på driften af de to helikoptere.

Falck DRF Luftambulance er et joint venture mellem Falck og den store tyske organisation DRF Luftrettung, som driver omkring 50 lægehelikoptere i Tyskland og Østrig. Falck DRF Luftambulance har kontrakt med Region Sjælland og Region Hovedstaden om drift af de to regioners fælles lægehelikopter i Ringsted, og den aftale er forlænget, så den først udløber i maj 2013. Desuden drives en lægehelikopter med base i tyske Niebøl, som dækker en del af Region Syddanmark.

I 2011 havde Falck DRF Luftambulance en omsætning på 19,9 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. året før. På grund af stigende udgifter resulterede den øgede omsætning imidlertid ikke i et positivt driftsresultat: Driftsunderskuddet blev på 2,2 mio. kr., som dog er lidt bedre end i 2010, hvor driften gav et minus på 2,9 mio. kr. Underskuddet gav mulighed for at udskyde skattebetaling, og dermed landede Falck DRF Luftambulances bundlinje på et underskud på 1,7 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i 2010. Falck DRF Luftambulance betegner selv resultatet som utilfredsstillende.

På grund af det seneste underskud har Falck DRF Luftambulance nu en negativ egenkapital på 1 mio. kr., og derfor har selskabet været nødt til at indgå en finansieringsaftale med moderselskabet, Falck Danmark, som sikrer finansieringen af den fortsatte drift.

Falck DRF Luftambulance oplyser, at man har en forventning om, at der etableres en permanent og landsdækkende lægehelikoptertjeneste i Danmark, og at man i den forbindelse forventer, at Falck yderligere kan positionere sig på markedet. Netop investeringer i den positionering, herunder en styrkelse af organisationen i Falck DRF Luftambulance, har medført ekstra omkostninger i 2011.

I den evaluering af lægehelikopteren i Ringsted, som blev offentliggjort tidligere på året, mere end antydes det, at Falck gav et dumpingtilbud på driften af lægehelikopteren. Falcks tilbud var nemlig ikke bare billigere end de fire konkurrenters – det var markant billigere. Og siden etableringen af Ringsted-lægehelikopteren har Falck DRF Luftambulance da også tabt et millionbeløb hvert år.

Annonce