Dyrlæger: Lukning af beredskabscentre vil være en stor fejl

Det vil være en stor fejl at lukke de jyske beredskabscentre. Sådan lyder det fra Den Danske Dyrlægeforening, som påpeger, at der er et meget tæt samarbejde mellem fødevaremyndighederne og det statslige beredskab ved udbrud af f.eks. mund- og klovesyge. Hvis beredskabet flyttes til Hedehusene, vil det gå ud over det daglige samarbejde, mener dyrlægerne.

I øjeblikket tegner det til, at kravet om besparelser på 125 mio. kr. om året vil blive udmøntet ved at lukke de tre beredskabscentre i Jylland og samle det statslige beredskab i Hedehusene

”Dyrlægeforeningen ser med meget stor bekymring på forslaget. Det veterinære beredskab i Fødevarestyrelsen har et meget tæt samarbejde med beredskabscentrene både i fredstid og under udbrud. Det her forslag kommer vi til at følge tæt”, fortæller formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen.

Carsten Jensen fortæller, at der i begyndelsen af året blev afholdt en storstilet beredskabsøvelse i mund- og klovsyge, der bl.a. illustrerede Beredskabsstyrelsens centrale rolle og tætte samarbejde med Fødevarestyrelsens beredskab under udbrud.  Og som et helt praktisk eksempel på samarbejdet er Beredskabsstyrelsens centre indskrevet i de lokale krisecenterplaner for veterinærenhederne i nord og syd.

”Det er en stor fejl at lukke de jyske beredskabscentre. Det vil forringe mulighederne for at opretholde og træne sammen med Beredskabsstyrelsen, idet der med en eventuel flytning til Hedehusene skal bruges væsentlig flere timer på transport af ganske mange mennesker i forbindelse med fysiske øvelser. Derudover opretholdes det gode samarbejde i dag med en tæt og løbende mødeaktivitet, der fremmer kendskabet til hinanden, og det gode samarbejde, som bare skal virke under et udbrud”, siger Carsten Jensen.

Annonce