Beredskabet skal blive bedre til erfaringsopsamling og videndeling

Et nyt projekt skal bidrage til at styrke kvalitet og kompetencer i redningsberedskabet ved at udvikle en ny praksis for erfaringsopsamling og videndeling mellem brandfolk, så vigtige lokale erfaringer kan bidrage til at styrke det samlede nationale redningsberedskab i Danmark. Projektet har fået 5 mio. kr. i støtte fra en fond, og det kommer til at løbe i de næste tre år.

Med COVID-19-pandemien, sikkerhedspolitiske udfordringer og de ekstreme vejrhændelser som skybrud og naturbrande, der kommer med klimaændringerne, bliver det tydeligt, at et robust redningsberedskab er centralt for samfundet for at kunne håndtere fremtidige kriser.

Samtidig sker der en fortætning af vores byområder med nyt og avanceret byggeri, ligesom grøn omstilling og fremtidige energiformer skaber behov for nye kompetencer i redningsberedskabets organisationer og blandt medarbejderne.

Et nyt projekt skal bidrage til at styrke kvalitet og kompetencer i redningsberedskabet ved at udvikle en ny praksis for erfaringsopsamling og videndeling mellem brandfolk, så vigtige lokale erfaringer kan bidrage til at styrke det samlede nationale redningsberedskab i Danmark.

Visionen er at udvikle en praksis for erfaringsopsamling og videndeling, som kan favne det stærke praksisfællesskab, som eksisterer i beredskabet i dag. Med udgangspunkt Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen skal projektet over en tre-årig periode afprøve og teste nye metoder til at sikre erfaringsopsamling, evaluering og deling af viden fra indsatser.

Et bedre og mere robust beredskab

Det er en central målsætning for projektet, at de nye tiltag skal opleves som relevant og som en støtte i de lokale brandfolks arbejde med at gøre en forskel for skadelidte borgere og virksomheder. Der skal blandt andet findes nye måder at sikre en løbende justering og tilpasning af opgaveløsningen, som passer til det danske redningsberedskab med kombinationen af fuldtids-, deltidsansatte og frivillige brandfolk.

”Det er vigtigt for, at vi sammen får skabt et bedre og mere robust beredskab i Danmark. Herigennem bliver beredskaberne dygtigere til systematisk videns- og erfaringsopsamling fra indsatser, således at vi mere kvalitativt og målrettet kan tilpasse redningsberedskabet til samfundsudviklingen”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

Skal skabe en ny kultur

Bag projektet står Nordjyllands Beredskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og Katastrofe og Risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole samt Danske Beredskaber.

Nordjylland Beredskab er således et af de to redningsberedskaber, hvor projektet er funderet, og som skal afprøve og teste nye løsninger.

”Vi ønsker at planlægge og udvikle beredskabet gennem uddannelse. Der skal skabes en evaluerings- og læringskultur, der påvirker adfærden og øger kvaliteten i beredskabet”, siger beredskabsdirektør Diana Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsdirektør René Maegaard Hemberg fra Sydøstjyllands Brandvæsen, som også er omdrejningspunkt for projektet, supplerer:

”Det er vigtigt, at projektet både skaber værdi for brandfolkene og for det samlede beredskab. Vi ønsker at udvikle vores organisation gennem læring, faglighed og innovation hvilket projektet understøtter”.

Projektet starter i januar 2024 og løber tre år frem til 2027. Budgettet er 5 mio. kr. og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Annonce