Håber at beredskabet får del i midler til national sikkerhed

Efter terrorangrebene den 11. september 2001 fik det danske beredskab tilført ekstra midler til at imødegå følgerne af terrorangreb. Men de seneste års terrorangreb i Europa har understreget, at beredskabet nu har behov for beskyttelsesudstyr og opdateret viden om, hvordan terrorangreb udføres. Derfor håber Danske Beredskaber, at regeringens pulje til styrkelse af national sikkerhed også vil give mulighed for mere effektivt at redde menneskeliv ved terror.

Statsministeren har fremlagt et forslag til en helhedsplan for Danmark. Her er der afsat 2,2 mia. kr.  til national sikkerhed. Men selv om statsministeren i sin mundtlige fremlæggelse specifikt nævnte beredskabet, så tyder helhedsplanens tekst ikke på, at beredskabet får andel i midlerne.

”Sidst der blev afsat ekstra midler til beredskabets mulighed for at imødegå terror, var efter 11. september 2001. Det udmøntede sig i nogle kemikaliedragter, der var gode dengang, men som nu er forældet, og en syv timers efteruddannelse af holdlederne ud fra datidens fjendebillede og viden. Der er sket meget omkring udstyr siden da, og behovet for opdateret viden og træning er mere udtalt end nogensinde før, fordi angrebsteknikker, midler og våben er væsentligt anderledes. Det håber vi at kunne få lov til at prioritere via flere ressourcer”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for beredskabscheferne organisation, Danske Beredskaber.

Jarl Vagn Hansen pointerer, at netop redningsberedskabet står for førsteindsatsen ved et terrorangreb, og derfor har behov for beskyttelsesudstyr, og opdateret viden om hvordan terrorangreb udføres.

”Vi synes selv at redning af menneskeliv og begrænsning af yderligere tab er vigtig. Skal vi kunne gøre det effektivt, skal vi også vide hvordan og samtidig beskytte os selv”, siger han.

Jarl Vagn Hansen understreger endvidere, at det gælder beredskabet i hele landet:

”Det kan godt være, at der er størst risiko for et angreb i København eller Aarhus. Men vi ved for det første fra erfaringerne i Paris, at der vil opstå akut behov for støtte fra omkringliggende beredskaber i ’anden bølge’, både til løsning af redningsopgaver ved angrebet, og til at overtage de andre normalfunktioner, der jo stadig vil opstå i området. Og så har vi jo desværre også set, at terror kan ramme meget lokalt, f.eks. i en landsbykirke eller i en kælder i Kundby på Vestsjælland”.

Annonce