Beredskabschefer om bulldozer-forslag: Vigtigt at rydde vejene hurtigt

Skal der fremover sættes bulldozere ind for at rydde vejene efter trafikuheld? Det mener organisationen Dansk Industri, som ikke ønsker, at bilisterne skal vente i køer, mens der tages stilling til, om f.eks. en lastbil vil blive skadet, hvis den bugseres væk fra vejen. Landets beredskabschefer understreger, at det er vigtigt at få afviklet skadestederne hurtigt.

Dansk Industri – der får støtte fra FDM – er bekymret over, at mange vognmænd vælger mindre veje fremfor motorvejene, fordi de på motorvejene ofte oplever lange køer efter trafikuheld. Derfor mener organisationen, at man skal gå mere hårdhændet til værks efter trafikuheld – konkret ved at indsætte bulldozer, der hurtigt kan fjerne et havareret køretøj fra vejen.

Hos beredskabschefernes organisation, Danske Beredskaber, lægger man vægt på, at skadestederne kan afvikles hurtigt:

”Jeg har ingen holdning til, om man sætter en bulldozer ind eller ej, når der skal ryddes op efter et trafikuheld. Det, der er vigtigt for os som redningsberedskab, er, at vores medarbejderes sikkerhed ikke sættes over styr, når de arbejder på motorvejen”, siger bestyrelsesmedlem Jarl Vagn Hansen, der til daglig er beredskabsdirektør i Brand & Redning Sønderjylland.

”Vi er meget bevidste om at afvikle skadestedet hurtigst muligt under hensyntagen til patienternes og egen sikkerhed. Jo hurtigere, vi får det afviklet, jo hurtigere kan trafikken fortsætte, og vi kan stå til rådighed for næste indsats. Normalt spærrer vi kun den del, vi arbejder på, og spærrer vi hele motorvejen, så er det, fordi vi forventer at skulle arbejde på det område. Vi lukker altså udelukkende vejene af i det omfang, det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager”, fortæller Jarl Vagn Hansen.

Annonce