Brandvæsen udstyrer alle køretøjer med cancersløjfe

For at sætte yderligere fokus på brandfolks cancerrisiko har Frederiksberg Brandvæsen som det første beredskab i landet besluttet at sætte cancersløjfen på samtlige køretøjer. Sløjfen skal signalere, at Frederiksberg Brandvæsen støtter arbejdet med at udbrede kendskabet til sundhedsrisikoen for brandfolk.

Frederiksberg Brandvæsen er med i front, når det gælder fokus på partikelforurening og cancerrisiko. Brandvæsenet indførte således for snart et år siden en fast procedure for skift at forurenede indsatsdragter. Samtidig indførte brandvæsenet hygiejneprocedurer for arbejdet på skadestedet.

”Vores arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter har været fantastiske ambassadører for at få introduceret de nye tiltag i organisationen”, fortæller brandinspektør Tim Ole Simonsen, der er arbejdsmiljøleder i Frederiksberg Brandvæsen.

Ros fra Arbejdstilsynet

Tidligere på året blev det politisk besluttet, at Arbejdstilsynet skal foretage en screening af beredskabet med fokus på sundhedsrisikoen for brandfolk.

”Arbejdstilsynet har to gange været på besøg ved Frederiksberg Brandvæsen. Første besøg var af orienterende karakter, hvor Arbejdstilsynet ønskede at skabe sig et overblik over det nye arbejdsområde. Andet besøg var et tilpasset tilsyn, hvor der var fokus på vores procedurer og processer”, fortæller Tim Ole Simonsen.

”Dagen før besøget havde vi haft ild i noget udvendig beklædning på en ældre dagsinstitution. Da man havde nedtaget en del plader, der muligvis kunne indeholde asbest, blev vores procedure for asbestforurening sat i værk. Arbejdstilsynet udtrykte ros for den måde, vi havde håndteret asbestforureningen på, samt ros for vores procedurer for hygiejne og dragtskift på skadesteder”, fortæller arbejdsmiljølederen.

Initiativet med cancersløjfer på køretøjerne hænger nøje sammen med brandvæsenets øvrige indsats på arbejdsmiljøområdet. ”Frederiksberg Brandvæsen vil gerne støtte arbejdet med at udbrede kendskabet til sundhedsrisikoen for brandfolk. Derfor har vi besluttet at sætte cancersløjfer på vores køretøjer. Målet er at sætte fokus på arbejdsmiljø og sundhed for brandfolk, såvel internt som eksternt”, siger Tim Ole Simonsen.

Annonce