Debat: Beredskabet bliver ikke bedre af længere afgangstider

Et hurtigt og robust beredskab sikres bedst ved at anvende fastansatte brandfolk, der er på vagt og kan køre til indsats som deres primære arbejde. Ikke ved at anvende deltidsbrandfolk, som kommer hjemmefra eller fra deres job. Det skriver Thomas Brücker, der er formand for teknik- og servicesektoren i FOA, i dette debatindlæg.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til BeredskabsInfo. 

Af Thomas Brücker, formand for teknik- og servicesektoren i FOA

Skal vi erstatte det nuværende krav om, at brandvæsenerne skal leve op til afgangstider, og i stedet regulere via responstider? Altså den tid, der går fra modtagelsen af alarmopkaldet til alarmcentralen til redningsmandskabet rent faktisk er fremme på skadestedet.

Det mener løsgænger i folketinget Mike Villa Fonseca, som har fremlagt en beslutningsforslag i Folketinget. Han begrundelse er, at det kan være svært at finde deltidsbrandfolk og frivillige, som kan nå hurtigt nok frem til stationen.

Virkeligheden er, at det ikke løser problemerne at afskaffe afgangstiderne eller forlænge dem. Tværtimod. Det eneste, en forlænget afgangstid løser, er at flere kan være deltidsbrandmænd. Uanset hvad, betyder det, at der går længere tid, før borgere får hjælp, og derved vil skaderne ved brand og ulykker bliver endnu større.

Så løsningen er, at kommunerne tænker i andre måder at organiserer deres beredskaber på, hvis ikke de kan sikre, at første sprøjte afgår indenfor 5 min.

Som led i ændring af bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering har FOA peget på, at der er brug for at tænke anderledes i forhold til kvalificeret indsats og hele beredskabet i Danmark, end man gør i dag. Vi har peget på, at der i bekendtgørelsen skal være fokus på mulighederne for at kunne yde en særlig kvalitet overfor borgerne i de respektive kommuner. Afgangstiderne bør derfor måles på det udrykningskøretøj, der kan yde den indsats, der er brug for, henset til kompleksiteten i indsatsen, risikobilledet i den respektive by, og den risikoprofil og robusthedsprofil, der knytter an til indsatsen.

Robust beredskab kræver fastansatte brandfolk

I FOA mener vi, at rammerne om beredskabet skal bygges op om kvalitetsmål, som hænger sammen med udførelse af indsatsen, og ikke alene handler om, hvornår det første køretøj forlader stationen. Kvalitetsmålene skal i langt højere grad handle om, hvor hurtigt et beredskab er fremme og kan yde en forsvarlig indsats.

I Danmark består beredskabet af 6.600 brandmænd. Alene 1.400 af disse har beredskabet som deres fuldtidsjob. Resten er frivillige og deltidsbrandfolk. Manglen på frivillige og deltidsbrandfolk stiger, og lige nu er der 139 deltidsstillinger, der ikke er besat.

Man er nødt til i kommunerne at sikre et hurtigt og robust beredskab. Og det gør man bedst ved at brandmænd er på vagt og dermed kan køre til indsats som deres primære arbejde. Ikke ved at de kommer hjemmefra eller fra deres job. Vi har simpelthen ikke tiden til at vente på, at deltidsfolk skal komme endnu længere fra.

Annonce