Skal finde besparelser på 9 mio. kr. på bornholmsk beredskab

Der er udsigt til store ændringer i beredskabet på Bornholm, hvor der inden efteråret skal findes besparelser på 9 mio. kr. Der skal etableres et fælles statslige-kommunalt beredskab, og Beredskabsstyrelsen lægger op til, at styrelsen kan overtage brandslukningsopgaver fra Falck samt at styrelsens udrykningsvagt kan blive reduceret.

I marts blev der indgået en politisk aftale om reduktion af de samlede besparelser på det statslige beredskab. Et element i den aftale er, at der skal findes besparelser på 9 mio. kr. på det bornholmske beredskab, og det skal ske ved, at staten og Bornholms Regionskommune går sammen om at etablere et fælles ø-beredskab.

Senest den 1. oktober 2016 skal en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen og Bornholms Regionskommune fremkomme med en rapport, der beskriver fremtidens bornholmske beredskab. Arbejdsgruppens styregruppe består af direktøren og underdirektøren i Beredskabsstyrelsen samt borgmester og kommunaldirektør fra Bornholms Regionskommune.

Vil bevare myndighedsansvar

En forudsætning for det kommende arbejde er, at der bevares både et kommunalt og et statslige beredskab. Desuden skal Beredskabsstyrelsens og regionskommunens nuværende myndighedsansvar bevares.

Blandt de muligheder for besparelser, som arbejdsgruppens skal kigge på, er en egentlig tilpasning af kapaciteten samt etablering af en fælles fysisk placering til beredskabet, hvor der også kan etableres fælles faciliteter og støttefunktioner. Det vil også give mulighed for besparelser ved fælles uddannelse og træning for mandskabet.

En besparelse kan også findes ved i højere grad at anvende det statslige beredskabs kapacitet og materiel. I dag varetager Beredskabsstyrelsen brandslukningen på Nordbornholm, mens øens to andre brandstationer drives af Falck. Men i et notat fra Beredskabsstyrelsen omtales mulighed for, at der kan hentes besparelser ved at lade styrelsen fungere som operatør for regionskommunen. Der peges også på, at der kan spares ved en øget anvendelse af frivillige samt ved, at det statslige beredskabs udrykningsvagt reduceres.

Som led i arbejdet skal Forsvarets Ejendomsstyrelse inddrages for at undersøge eventuelle muligheder i forhold til Forsvarets etablissementer på Bornholm.

Annonce