Dykkerberedskab i Lyngby ser ud til at blive reddet

Arkivfoto

Siden 1961 har Falck i Lyngby været hjemsted for et af Danmarks eneste døgnbemandede dykkerberedskaber med erhvervsdykkere. I juni blev beredskabet imidlertid nedlagt, da det ikke var lykkedes Falck at få en aftale med de nordsjællandske kommuner om finansieringen. Men nu ser det ud til, at Lyngby igen får et beredskab med erhvervsdykkere.

Falck har hidtil stillet selve dykkerberedskabet gratis til rådighed, således at kommunerne og andre kun har skullet betale, når de rekvirerede beredskabet. Ved årsskiftet gjorde Falck imidlertid i et brev til kommunerne i Nordsjælland opmærksom på, at redningskorpset nu ville have kommunerne til at finanisere en del af udgifterne ved at opretholde beredskabet. Hvis der ikke blev indgået en aftale, ville dykkerberedskabet i Lyngby blive lukket ned.

En aftale med kommunerne kom imidlertid ikke i hus, og alt tydede derfor på, at borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune måtte undvære et dykkerberedskab fra 1. juli. I slutningen af juni indgik Falck og Lyngby-Taarvæk Kommune dog en foreløbig aftale. Ifølge borgmester Rolf Aagaard-Svendsen (C), der også er formand for beredskabskommissionen, er man blevet enige om, at Falck året ud leverer et beredskab, der består af to både og overfladedykkere, der kan operere på det lave vand i de lokale søer, skriver avisen Det Grønne Område.

Inden året rinder ud, håber Lyngby-Taarbæk Kommune, at man kan finde frem til en mere permanent aftale. Kommunen vil gerne have et beredskab med erhvervsdykkere, og det vil, ifølge Rolf Aagaard-Svendsen, koste et sted mellem 110.000 og 120.000 kr. om året. Planen er, at brandfolk på Falck-stationen på Høstvej også skal kunne arbejde som dykkere, og derved kan omkostningerne holdes på et begrænset niveau. Lyngby-Taarbæk vil dog gerne dele regningen med nabokommunerne, og derfor vil kommunen forsøge at få etableret et fælles beredskab.

Dykkerberedskabet på Høstvej nåede faktisk at blive nedlagt, inden den foreløbige aftale faldt på plads, fortæller Thomas Reimann, der er vagtcentralchef hos Falck. I de sidste par uger af juni var Københavns Brandvæsen derfor hyret til at stå for dykkerberedskabet, så da en kajakroer midt i juni druknede i Lyngby Sø, var det dykkere fra Københavns Brandvæsen, der rykkede ud.

Annonce