Ny dimensioneringsplan i Haderslev omplacerer 22 mio. kr.

Google Maps
Falcks brandstation i Haderslev. Arkivfoto

Haderslev Kommunes nye dimensioneringsplan har de seneste måneder været i høring, og efter at kommunens beredskabskommission har behandlet de modtagne høringssvar, er dimensioneringsplanen nu klar til behandling af byrådet om et par måneder. Den nye plan medfører ikke besparelser, men omplacerer i den kommende 10-årsperiode knap 22 mio. kr., så den nuværende overkapacitet reduceres til fordel for en generel styrkelse af beredskabet. Samtlige otte brandstationer i kommunen bevares.

Haderslev Kommune sendte i midten af januar 2013 en ny plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i høring. I alt har kommunen modtaget ni høringssvar, og sideløbende med høringsperioden har der været afholdt dialogmøder med de forskellige brandstationer og frivillige brandværn.

“Vi har valgt at revidere planen for kommunens beredskab i en åben og involverende proces, hvor vi har haft stort fokus på dialog med beredskabets aktører. Dette er ret unikt i forhold til tilsvarende processer i kommuner, vi normalt sammenligner os med, men har været vigtigt for os, idet vi i Haderslev Kommune har forholdsmæssigt mange brandmænd og frivillige, der alle yder en stor indsats i beredskabet. Vi fået mange gode input og høringssvar, hvilket glæder mig – det viser hvor stort et engagement vi finder i beredskabet og har været med til at kvalificere vores arbejde”, siger formanden for beredskabskommissionen, borgmester Jens Christian Gjesing.

Brandstationer besvares

Haderslev Kommune har et stort og robust beredskab med en vis overkapacitet, som har givet mulighed for optimering og udvikling af beredskabet. Den nye plan medfører således ikke besparelser, men omplacerer i den kommende 10-årsperiode knap 22 mio. kr. inden for servicerammen. De penge skal anvendes til en generel styrkelse af beredskabet.

Samtlige kommunens otte brandstationer bevares, men der sker en række tekniske tilpasninger, samtidig med at udrykningsområderne for de enkelte brandstationer justeres. Udgangspunktet i denne justering er at give borgeren den hurtigste kvalificerede hjælp – også over kommunegrænsen.

“Generelt sigtes der på at give det operative beredskab en mere rationel drift og sikre borgerne en større værdi af redningsberedskabets indsats”, fortæller beredskabschef Esge Homilius.

Nye køretøjer og teknologier

I forbindelse med det kommende udbud af brandslukningen i Haderslev og Vojens vil der på begge stationer blive introduceret nye køretøjer, blandt andet to tanksprøjter, en drejestige og en Hurtig Slukningsenhed (HSE). Den hurtige slukningsenhed udstyres med en skæreslukker. Skæreslukkeren er i princippet en meget kraftig højtryksrenser, som kan “skyde” et hul gennem en dør eller væg og slukke en brand i f.eks. en etageadskillelse, væg- eller tagkonstruktion, som man ikke umiddelbart kan komme til.

Tanksprøjten i Vojens forsynes med UHPS (Ultra-High-Pressure sluknings-System), som med en meget begrænset mængde vand kan slukke en fuld udviklet rumbrand eller begrænse en brand i at sprede sig før en evt. supplerende styrke kommer frem.

Ved det kommende udbud leverer kommunen selv vognparken til stationerne i Haderslev og Vojens frem for at leje køretøjerne ved Falck.

“Igen har der været et fokus på at reducere beredskabets omkostninger for at kunne styrke den service vi yder. Her sigtes der på at udskifte ældre køretøjer og introducere ny teknologi, som kan bidrage til en mere effektiv operativ indsats”, fortæller Esge Homilius.

Annonce