Egedal og Furesø vil etablere fælles beredskab

Kommunalbestyrelserne i Furesø og Egedal kommuner har principgodkendt, at de to kommuner etablerer et fælleskommunalt redningsberedskab. Tanken er, at der i midten af 2014 skal oprettes et fælles selskab mellem Egedal og Furesø, som derefter skal drive begge kommuners beredskab.

Indtil det nye selskab og en fælles beredskabskommission er på plads, skal de nuværende beredskabskommissioner fungere som styregruppe for sammenlægningsprocessen.

Formålet med det fælles beredskab er at styrke de faglige miljøer og skabe et robust beredskab. Desuden vil en sammenlægning mindske den sårbarhed, der findes inden for nogle af funktionerne på beredskabsområdet, hvor det kun er en enkelt eller nogle få medarbejdere, som udfører funktionerne. Desuden vil der være samdriftsfordele ved en bedre udnyttelse af materiellet samt ved at have en fælles brandslukningskontrakt med Falck.

Beredskabet vil i fremtiden bestå af de samme personer som i dag, da den samlede bemanding vil bestå af tre medarbejdere fra Furesø Kommune og tre medarbejdere fra Egedal Kommune.

Besparelsespotentiale på 3 mio. kr. om året

De to kommuner det seneste år været i dialog med andre kommuner om mulighederne for et tættere og mere forpligtende samarbejde på beredskabsområdet. Egedal har således haft drøftelser med det fælleskommunale beredskab i Frederikssund og Halsnæs kommuner, mens Furesø har haft drøftelser med nabokommunen Allerød. Men konklusionen er blevet, at et samarbejde mellem Egedal og Furesø umiddelbart er den model, der giver den største gevinst på både kort og langt sigt.

Besparelsen ved det fælles beredskab vurderes at være 600.000 kr. fra 2014 og yderligere 1 mio. kr. fra 2015. Besparelserne opnås blandt andet ved en fælles indsatsledervagt, der også sparer udgifter til uddannelse af indsatsledere og til indsatsledervogne, samt ved nedlæggelse af et ledigt årsværk. Desuden vil der ske en optimering af udrykningssammensætninger, herunder justeringer på materiel, antal køretøjer og deltidsbrandfolk, ligesom der kan skabes fælles løsninger inden for vagt- og vægteropgaver, kommuneabonnement, bygningsvagt, eftersyn på brandslukningsmateriel mv.

Senere kommer der flere besparelser, blandt andet forventer kommunerne, at der ved genforhandling af brandslukningskontrakterne med Falck i 2017 vil kunne spares ekstra 1 mio. kr. Alt i alt forventes det, at der fra 2017 kan opnås en årlig besparelse på ca. 3 mio. kr.

Annonce