Falck fik underskud på en halv milliard

Økonomisk blev 2015 det værste år i Falcks 110-årige historie. Året endte nemlig med et underskud på ikke mindre end 523 mio. kr., hvilket er det værste resultat nogensinde for Falck. Underskuddet kom til trods for, at Falcks omsætning steg kraftigt og nåede op på 15 mia. kr. Det er krisen i olieindustrien, som har ramt Falck hårdt og har krævet store nedskrivninger.

Forretningsområdet Safety Services er det ene af fire forretningsområder i Falck, og hovedaktiviteten er uddannelse af medarbejdere i olieindustrien. Men de faldende oliepriser har medført en akut krise i olieindustrien, og det gør ondt på Falck.

”Vi har måttet nedskrive værdien af Falcks aktiver i Safety Services, der uddanner og træner blandt andre offshore-medarbejdere i hele verden inden for sikkerhed. Nedskrivningerne – primært goodwill – på 750 mio. kr. har sendt det samlede årsresultat i minus”, forklarer Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen.

Skal blive bedre til at tjene penge

Falck-koncernen opnåede ellers i 2015 en stigning i den samlede omsætning på 9,1 pct. til 15.227 mio. kr. Men resultatet før skat blev et tab på 523 mio. kr., og resultatet af den primære drift faldt med 168 mio. kr. til 971 mio. kr.

Ud over den negative effekt fra nedskrivningen i Safety Services blev der også i forretningsområderne Emergency og Assistance afholdt betydelige omkostninger til det, som Falck selv betegner som ”sikring af den fremtidige vækst”. Udviklingen i indtjeningen har ikke på den korte sigt kunnet kompensere for disse omkostninger.

”Så 2015 blev et år, som bød på betydelige udfordringer for Falck. Derfor er der grund til at glæde sig over, at vi som koncern stadig vokser. Når det er sagt, så må jeg dog samtidig slå fast, at Falck skal have styrket evnen til at skabe en bedre bundlinje på baggrund af den betydelige vækst, vi skaber”, siger Allan Søgaard Larsen.

Positiv udvikling udenfor Danmark

Falck lægger ikke skjul på, at udviklingen på det danske hovedmarked ikke er positiv. Udenfor Danmark er der dog solid vækst i den eksisterende forretning, men en stor del af omsætningsfremgangen skyldes Falcks overtagelse af TryghedsGruppens sundhedsselskaber.

Den positive udvikling i udlandet ses blandt andet ved, at Falck udvidede sin ambulancetjeneste ved at vinde udbud i flere områder omkring Barcelona, Spanien, hvor Falck nu dækker 2,1 mio. indbyggere med 380 køretøjer og 1.200 medarbejdere. I USA vandt Falck en række store, flerårige kontrakter med et samlet antal årlige kørsler på over 100.000. Og i Latinamerika stabiliserede Falck sig som kontinentets førende ambulanceoperatør, idet antallet af private abonnenter rundede en million.

Inden for global rejseassistance vandt Falck en række nye kontrakter og udvidede sin markedsposition betragteligt. På det skandinaviske alarmmarked lykkedes det at fortsætte den betydelige vækst i salget af alarmer. Og inden for forretningsområdet Healthcare leverede Falck flere sundhedsløsninger og indgik væsentlige aftaler med forsikringsselskaber om at håndtere deres sundhedsforsikringer.

Forventer fortsat vækst – og udfordringer

Falck forventer i 2016 at opnå en vækst i omsætningen i niveauet 10 pct. som følge af helårseffekten af vundne kontrakter og tilkøbte virksomheder i løbet af 2015, uagtet at også næste år forventes negativt påvirket af udviklingen i olie- og gasindustrien.

”Vi må imødese, at Safety Services fortsat vil være kraftigt påvirket af lave oliepriser, men ser generelt frem til en forbedret udvikling for Falck i 2016. I adskillige lande er der stigende efterspørgsel efter ambulancetjeneste af høj kvalitet, effektiv brandbekæmpelse, hurtig autohjælp, effektfulde sundhedsløsninger og andre af Falcks kompetencer. Det er Falcks dygtige medarbejdere klar til at levere over hele kloden”, siger koncernchef Allan Søgaard Larsen.

Annonce