Falck skal slukke brand i Hammel og Hinnerup frem til 2021

Beredskabskommissionen for det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed, som dækker Randers, Favrskov og Djursland, har besluttet at tildele Falck kontrakten på brandslukning i Hammel og Hinnerup fra 1. januar 2019 og frem til 31. december 2021. Opgaven har været i udbud, og Falck afgav et tilbud, som er blevet sammenligning med den pris, som beredskabet selv ville kunne varetage brandslukningsopgaven for.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl er tilfreds med beredskabskommissionen beslutning. ”Vi har i dag et stærkt og velfungerende samarbejde med Falck, som vi ser frem til at fortsætte i den kommende periode”, siger Kasper Sønderdahl.

Aftalen træder først i kraft fra januar 2019, men for beredskabsdirektøren var det afgørende, at der allerede i 2017 blev truffet beslutning om driften fremadrettet. ”En udbudsrunde medfører masse af spekulation og uro i organisationen. For mig er det afgørende, at vi så tidligt som muligt kan sikre afklaring for de brandmænd, hvis arbejde er omfattet af udbuddet. Jo mere åbenhed og jo hurtigere afklaring – jo gladere brandfolk og jo mere stabil drift får vi også i beredskabet”, siger Kasper Sønderdahl.

Hos Falck er divisionsdirektør Diana Sørensen glad for beslutningen: ”Vi har været leverandør til Beredskab & Sikkerhed og før det til Favrskov Kommune i en lang årrække. Det er glædeligt, at vi både på sikkerhed, kvalitet og pris fortsat kan være en attraktiv samarbejdspartner”, siger Diana Sørensen, der er chef for Falcks brandslukning i Danmark.

Annonce