Falck smækker kassen i

Efter en maj måned, hvor driftsøkonomien ikke har udviklet sig som forventet, har Falck smækket kassen i, og indført udgifts- og ansættelsesstop. Endnu er planlagte nyindkøb af kørende materiel dog ikke berørt. Falck har de seneste år gennemført en omfattende effektivisering med sammenlægning af vagtcentraler, centralisering af ikke-akutte opgaver på større stationer og en ændret ledelsesstruktur. 

I den kommende tid vil Falcks omsætning imidlertid komme under pres, idet de fleste amter har valgt at spare på ambulancetjenesten, og disse besparelser vil for alvor slå igennem i 2. halvår.

Samtidig betyder den nye dimensioneringsbekendtgørelse, at en række af de kommuner, hvor Falck står for brandslukningen, benytter muligheder for at skære ned i beredskabet, og dermed reducere betalingen til Falck.

Annonce