Falck står til at miste brandslukningen i Bjerringbro

Google Streetview
Falck-stationen i Bjerringbro

Falck må formentlig vinke farvel til endnu en brandslukningskontrakt fra årsskiftet. Indenfor kort tid skal politikerne i Viborg Kommune tage stilling til den fremtidige brandslukning i den tidligere Bjerringbro Kommune, og chefen for det kommunale brandvæsen i Viborg anbefaler overfor politikerne, at hans brandvæsen overtager brandslukningen i Bjerringbro fra konkurrenten Falck.

Falck-stationen i Bjerringbro har varetaget brandslukningen i de tidligere Bjerringbro og Hvorslev kommuner. I forbindelse med kommunalreformen blev Bjerringbro en del af Viborg Kommune, mens Hvorslev blev en del af Favrskov Kommune. I december 2006 forlængede Viborg Kommune brandslukningskontrakten med Falck i Bjerringbro i et år, så den udløber den 31. december 2007.

Det har imidlertid ligget i kortene, at det kun var et spørgsmål om tid før brandslukningen i Bjerringbro ville overgå til det kommunale Viborg Brandvæsen, og det ser nu ud til at ske pr. 1. januar 2008. I hvert fald har Viborg Kommunes beredskabschef, der også er chef for Viborg Brandvæsen, overfor beredskabskommissionen indstillet, at hans eget brandvæsen fra årsskiftet også skal stå for driften af brandstationen i Bjerringbro. I forvejen har Viborg kommunale brandstationer i Viborg, Møldrup, Ørum, Karup og Stoholm.

Ifølge beregninger fra Viborg Brandvæsen vil en overgang til kommunal brandslukning give en årlig besparelse på 431.000 kr., idet Falcks og det kommunale brandvæsens priser dog ikke er direkte sammenlignelige, da beredskabet i Bjerringbro vil blive reduceret ved overgangen til kommunal brandslukning. Falck får i dag 1.681.000 kr. om året for at stille med autosprøjte og lifttankvogn med en bemanding på 1+5. På en kommende kommunal brandstation skal der ikke længere være en lift til rådighed. Viborg Brandvæsen forventer at anskaffe en autosprøjte og en tankvogn til i alt 2,9 mio. kr., hvilket vil give en årlig udgift i form af afskrivning på 155.000 kr. Alt i alt forventer brandvæsenet at kunne drive brandstationen i Bjerringbro for 1.250.000 kr. om året.

Hvor en kommende kommunal brandstation i Bjerringbro skal placeres er endnu ikke afklaret. Brandvæsenet overvejer en placering på kommunens materielgård eller at leje de nuværende faciliteter på Falck-stationen i Bjerringbro.

Annonce