Falster kan få to nye brandstationer

Google Streetview
Brandstationen i Gedser. Arkivfoto.

De nuværende brandstationer i Stubbekøbing og Gedser er utidssvarende. Begge brandstationer er indrettet i tidligere tankstationer, men garagerne er for små, og der er ikke de nødvendige mandskabsfaciliteter. Derfor vil Lolland-Falster Brandvæsen nu udarbejde en plan for, hvordan der kan etableres nye brandstationer i de to byer. Det ventes, at de nye brandstationer vil koste ca. 8 mio. kr.

Det er Falck, som driver brandstationerne i Stubbekøbing og Gedser. De nuværende bygninger ejes imidlertid af Guldborgsund Kommune, som lejer dem ud til Falck. Huslejen er fastsat til en procentdel af den til enhver tid gældende ejendomsvurdering.

Lolland-Falster Brandvæsen vurderer dog, at der er bygningsmæssige udfordringer med begge brandstationer, idet garagerne ikke er store nok, ligesom mandskabsfaciliteterne ikke er tidssvarende.

Ikke plads til nye køretøjer

I Stubbekøbing er brandstationen placeret på en matrikel, der er på 723 m2. Stationen er indrettet i en tidligere tankstation, som stammer fra 1955. Matriklens størrelse og brandstationens placering på matriklen gør, at en udvidelse ikke er mulig. Det vil være muligt at lave en nødtørftig ændring af garagen, så der er plads til stationens nye køretøj. Men mandskabsfaciliteterne kan ikke forbedres.

Også i Gedser er brandstationen indrettet i en tidligere tankstation – og også her stammer tankstationen fra 1955. Brandstationen er placeret på to matrikler, der tilsammen udgør 1.300 m2. Men matriklens udformning gør, at det vil være problematisk at bygge en ny garage.

Skal undersøge muligheder for nye stationer

På den baggrund har beredskabskommissionen besluttet, at Lolland Falster Brandvæsen skal arbejdes videre med en plan for etablering af nye brandstationer i Stubbekøbing og Gedser samt en finansieringsmodel.

Vurderingen er, at der i Stubbekøbing kan findes en ledig matrikel, mens der er større udfordringer i Gedser, hvor der ikke umiddelbart er en ledig matrikel i lokalområdet. En flytning af brandstationen i Gedser kræver derfor en større sondering af de samlede muligheder, herunder eventuelt en landzonetilladelse.

Lolland-Falster Brandvæsen vurderer, at etablering af to nye brandstationer vil koste ca. 8 mio. kr.

Annonce