Forsvaret investerer 131 mio. kr. i 16 nye crashtendere

Arkivfoto: Mikael Hansen/Peter Timo Staggemeier, Flyvevåbnets Fototjeneste

Forsvaret vil i løbet af 2024 og 2025 investere 131 mio. kr. i at anskaffe 16 nye crashtendere til landets flyvestationer samt en mobil crashtender-simulator. De nye crashtendere skal erstatte de nuværende Eagle-crashtendere, der er så nedslidte og svære at vedligeholde, at det i øjeblikket er nødvendigt at leje seks crashtendere for at opretholde det lovpligtige beredskab.

Crashtendere er brandslukningskøretøjer, som er designet til at slukke flybrande. Crashtenderne udgør dermed den væsentligste del af brandberedskabet på Forsvarets flyvestationer – og brandberedskabet er en forudsætning for, at Flyvevåbnets fly kan lette og lande.

Forsvarets nuværende flåde af Eagle-crashtendere er imidlertid nedslidte og svære at vedligeholde. Derfor må der i øjeblikket – og som en midlertidig løsning – lejes seks crashtendere, så det er muligt at opretholde det lovpligtige brandberedskab på flyvestationerne.

Forsvaret vil derfor anskaffe 16 nye crashtendere samt en mobil crashtender-simulator. Anskaffelsen af den mobile crashtender-simulator vil forbedre uddannelses- og træningsmuligheder, nedsætte belastningen på de operative køretøjer og reducere driftsudgifter og miljøpåvirkning.

Med anskaffelsen følger en option på køb af yderligere op til otte crashtendere.

Har en levetid på 18 år

I forbindelse med anskaffelsen indgås en service- og vedligeholdelsesrammeaftale med en løbetid på 15 år til køb af reservedele, uddannelse af mekanikere og service fra leverandøren. Den forventede levetid for crashtenderne er 18 år, hvor udgifterne til drift og vedligehold estimeres at udgøre op til 8 mio. kr. årligt i perioden.

Selve anskaffelsen af crashtenderne vil koste 131,4 mio. kr. Hertil kommer 2 mio. kr. til anskaffelse af en initialreservedelspakke til crashtenderne samt 144 mio. kr. til drift og vedligeholdelse i crashtendernes levetid.

Annonce