Styrket samarbejde ved hændelser med farlige stoffer

Arkivfoto

Hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare eller eksplosive stoffer – også kaldet CBRNE – kan medføre omfattende konsekvenser for samfundet. Derfor styrker Forsvaret og Beredskabsstyrelsen nu samarbejdet på området. Det øgede samarbejde skal styrke det samlede beredskab og skabe større tryghed for borgerne.

CBRNE-beredskabet er en samlebetegnelse for de særlige ekspertberedskaber, der håndterer dagligdagens ulykker og større hændelser, herunder terrorhændelser. CBRNE-beredskabet rådgiver også øvrige aktører, f.eks. brandvæsen og politi.

Ekspertberedskaberne består af:

  • Kemisk Beredskab (C) og Nukleart Beredskab (N) under Beredskabsstyrelsen.
  • Center for Biosikring og Bioberedskab (B) under Statens Serum Institut.
  • Strålebeskyttelse (R) under Sundhedsstyrelsen.
  • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E) under Forsvarskommandoen.

Beredskabsstyrelsen har derudover tre såkaldte HazMat-hold (Hazardous Materials). Foruden de civile CBRNE-beredskaber har Forsvaret endvidere et værnsfælles CBRN-kompagni, der hører under Forsvarskommandoen.

Styrket koordination og vidensdeling

Det styrkede samarbejde omfatter i første omgang tre punkter:

  • Øget samarbejde og samtænkning inden for uddannelser og øvelser, så Forsvarets og Beredskabsstyrelsens enheder i højere grad er bekendte med hinandens kommandoveje og procedurer m.v.
  • Opdatering af en række centrale dokumenter, så CBRNE-kapaciteter synliggøres og nyttiggøres på tværs af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
  • Styrket koordination og vidensdeling.

“Falder farlige stoffer i de forkerte hænder kan det få meget store konsekvenser. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har et robust beredskab, der kan løfte opgaven. Og derfor er jeg også glad for, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen nu styrker samarbejdet på det her område”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Annonce