Brandvæsen

Lovforslag: Kommunerne skal ikke længere godkende ændringer af dimensionering

I dag skal den samlede kommunalbestyrelse altid behandle ethvert forslag om ændringer af den risikobaserede dimensionering af kommunens brandvæsen. Men fremover kan beredskabskommissionerne i de fælleskommunale beredskabsenheder selv godkende ændringerne – uden at politikerne i ejerkommunerne bliver inddraget. Det fremgår af et helt nyt ændringslovforslag fra forsvarsministeren.

Brandvæsen

Bred politisk opbakning til ændringer af beredskabsloven

Fri disponering, ændret sammensætning af beredskabskommissionerne og mulighed for at indgå assistanceaftaler med udenlandske brandvæsener ser ud til at blive en realitet. Et lovforslag fra forsvarsministeren, der vil indebære en række ændringer i beredskabsloven, får nemlig opbakning fra samtlige partier i Folketinget. Der er dog udsigt til, at lovforslaget ændres, så de frivilliges repræsentation styrkes.

Brandvæsen

Nu må blinde alarmer koste 5.050 kr.

Fra næste uge må landets brandvæsener opkræve 5.050 kr. for hver udrykning til en blind alarm fra et lovpligtigt automatisk brandsikringsanlæg. Det er en kraftig stigning i forhold til det nuværende gebyr, som udgør 3.865 kr. pr. udrykning. Gebyret skal dække brandvæsenernes udgifter i forbindelse med de forgæves udrykninger.

Brandvæsen

Ændring af beredskabsloven på vej

Forsvarsministeriet er på vej med en ændring af beredskabsloven. Hovedformålet med lovforslaget er at forpligte statslige myndigheder til at udarbejde generelle beredskabsplaner. Derudover bliver der mulighed for at fastsætte regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps. Og så gør Forsvarsministeriet klar til at lade Beredskabsstyrelsen overtage beredskabet til bekæmpelse af brand i skibe til søs.