Brandstation reddet – indtil videre

Næstved Brand & Rednings brandstation i Herlufmagle bliver ikke nedlagt i denne omgang, men stationens overlevelse er langt fra sikret. Beredskabskommissionen i Næstved har udsat en beslutning om stationens fremtid til kommissionens næste møde med henblik på, at en eventuel lukning kan indgå i en kommende revision af den risikobaserede dimensionering. I mellemtiden risikerer flere af de nuværende 10 brandfolk at blive afskediget.

En kombination af rekrutteringsproblemer og et behov for at finde besparelser har fået Næstved Brand & Redning til at foreslå, at hjælpebrandstationen i Herlufmagle nedlægges, og at der i stedet indgås en aftale med Ringsted Brandvæsen om dækning af den nordlige del af Næstved Kommune. En lukning vil medføre, at de nuværende 10 brandfolk må afskediges.

Venter kraftig stigning i udrykningstiderne

Brandfolkene i Herlufmagle har imidlertid kritiseret planen, der vil medføre en stor stigning i udrykningstiderne i lokalområdet. På et møde i Næstved Brand & Rednings MED-Virksomhedsudvalg påpegede tillidsmand Peter Lykke Pedersen således, at udrykningstiden i Glumsø by vil blive forøget med 8-10 minutter, mens Herlufmagle/Gelsted-området vil få forøget udrykningstiden med 10-12 minutter.

Tillidsmanden gjorde også opmærksom på, at der i Herlufmagle og Glumsø er to store plejecentre og to store skoler, hvor der er etableret ABA-anlæg, ligesom risikoobjekterne også omfatter Glumsø Hallen, Herlufmagle Hallen – som også har hoteldrift – og Jehovas Vidners rigssal med kapacitet til 1.150 personer.

Tillidsmand: Vi har brandfolk på venteliste

Samtidig undrede tillidsmanden sig over, at en nedlæggelse af brandstationen begrundes i rekrutteringsproblemer.

”Ledelsen har på intet tidspunkt gjort noget for at prøve at hverve nye brandfolk. Når der har været gjort noget for at skaffe folk, har det været de menige brandmænd, der har kontaktet mulige emner. De sidste anbefalede er dog blevet afvist af ledelsen med den begrundelse, at der ikke er nogen ledige stillinger i Herlufmagle, og at det koster penge at uddanne dem. Der er p.t. tre personer, der gerne vil og kan være brandmænd. De to bor og arbejder, hvor de kan være på stationen indenfor fire minutter”, sagde tillidsmand Peter Lykke Pedersen ifølge et referat af mødet.

Desuden forudser brandfolkene, at Næstved Brand & Redning efter en nedlæggelse vil opdage, at kravene til udrykningstider ikke vil kunne overholdes i området, og at man derfor vil være nødt til at indføre 1-minutsberedskab i Næstved. Det vil ifølge brandfolkene koste 6 mio. kr. om året og stadig give et dårligere beredskab end i dag i Herlufmagle-stationens dækningsområde.

Beslutning udsat

Tirsdag blev sagen så behandlet i Næstved Kommunes beredskabskommission, og her havde kommunens Teknik- og Miljøforvaltning indstillet, at de blev truffet beslutning om at lukke brandstationen i Herlufmagle med virkning fra 1. maj 2012 og dermed afskedige de 10 brandfolk.

Beredskabskommissionen valgte imidlertid at udsætte behandlingen af sagen til kommissionens næste møde – samt at sagen skal medtages i den samlede revision af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Næstved Kommune.

Imidlertid besluttede kommissionen også, at Næstved Brand & Redning nu skal ansætte egnede personer med brandmandsuddannelse, der kan møde i dagtimerne på hverdage, på stationen i Herlufmagle. Det er dog ikke nødvendigvis godt nyt for de nuværende brandfolk, for der vil nemlig skulle ske tilsvarende afskedigelser, så normeringen på 10 brandfolk ikke overskrides.

Samtidig anerkendes det, at det ikke kan garanteres, at der på alle udrykninger i dagtimerne på hverdage deltager en holdleder fra stationen i Herlufmagle.

Annonce