Stort fællesudbud af drejestiger er aflyst – nyt udbud på vej

Arkivfoto

Syv kommuners planer om i fællesskab at indkøbe nye drejestiger bliver alligevel ikke til noget. Et par måneder efter tilbudsfristens udløb har kommunerne valgt at annullere det fælles udbud, men fire af kommunerne er gået sammen om et nyt udbud, der forventes offentliggjort om kort tid.

Det var kommunerne Aalborg, Skanderborg, Lyngby-Taarbæk, Thisted, Aabenraa, Haderslev og Ringsted, der med Aalborg Kommune som tovholder i januar sendte leverancen af syv drejestiger i udbud. Men nu er udbuddet altså annulleret.

I stedet har fire af de syv kommuner besluttet at gå sammen om et nyt udbud. Det er kommunerne Lyngby-Taarbæk, Haderslev, Ringsted og Aabenraa, der med Lyngby-Taarbæk Kommune som ny tovholder allerede er nået langt med forberedelsen af det fælles udbud. Kommunernes beredskabschefer understreger, at der blandt disse fire kommuner er en klar, fælles forståelse for grundlaget, udbudsreglerne og tildelingskriterierne – samt vurderingen og vægtningen af kriterierne.

Kommunerne håber, at fællesudbuddet skaber det fornødne indkøbsvolumen, så der kan opnås lavere priser. Samtidig opfordres andre kommuner, som skal have leveret drejestiger i den nærmeste fremtid, til at deltage i udbuddet. Det kan ske ved at kontakte beredskabschef Rasmus Storgaard, Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal have modtaget tilkendegivelser om evt. deltagelse i udbuddet senest den 13. maj 2013.

Annonce