Slut med indsatsledervagt på Langeland

Fra næste år vil der ikke længere være indsatsledere på vagt på Langeland. Det er Langeland Kommune, som har valgt at spare ordningen væk, og dermed skal øen fremover dækkes af Beredskab Fyns almindelige indsatsledervagt med base i Svendborg-området. Det giver en besparelse på omkring 0,6 mio. kr. og medfører, at tre deltidsansatte indsatsledere må opsiges.

Da Beredskab Fyn fik en ny risikobaseret dimensionering i 2016, blev serviceniveauet for indsatsledervagterne harmoniseret. Derfor blev det dengang forudsat, at de hidtidige indsatslederområder i Svendborg og Langeland skulle sammenlægges.

Langeland Kommune har imidlertid siden 2016 valgt at tilkøbe en lokal indsatsledervagt hos Beredskab Fyn. Det koster kommunen omkring 0,6 mio. kr. om året. Men i forbindelse med årets budgetforhandlinger har Langeland Kommune valgt at spare indsatsledervagten væk. Dermed skal Langeland fra maj 2023 dækkes af indsatsledere fra Svendborg-området.

Beslutningen betyder, at tre deltidsansatte indsatsledere på Langeland nu opsiges. Udover indsatsledervagterne har de varetaget forskellige opgaver for Langeland Kommune, især på vej- og miljøområdet, og kommunen sikrer en overdragelse af de opgaver.

Holdledere skal opkvalificeres

Hos Beredskabsstyrelsen har der ikke være indvendinger mod ændringen. Styrelsen har dog påpeget vigtigheden af, at holdlederne på brandstationerne i Humble, Lohals og Rudkøbing opkvalificeres, så de kan fungere selvstændigt som tekniske ledere.

Samtidig har Beredskabsstyrelsen understreget, at indsatslederen fra Svendborg skal kunne være fremme senest samtidig med eventuelle assistancestyrker, da holdlederne kun kan varetage den tekniske ledelse af ét hold. Beredskab Fyn skal derfor i 2024 sende Beredskabsstyrelsen en redegørelse for indsatsledernes responstid på Langeland.

Hvis der sker lukning af broen til Langeland, vil Beredskab Fyn placere en indsatsleder på Langeland i tidsrummet for brolukningen.

Annonce