Ikke flertal for at sløjfe besparelser på det statslige beredskab

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Besparelserne på Beredskabsstyrelsens statslige beredskab bliver ikke sløjfet. Det står klart efter dagens debat i folketingssalen, hvor politikerne skulle tage stilling til et forslag fra Enhedslisten om at annullere de aftalte besparelser. Men forslaget fik – udover Enhedslisten selv – kun støtte fra Konservative.

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) sagde i sin kommentar til beslutningsforslaget, at der i 2. halvår 2015 skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skal sikre sammenhæng mellem de tilpasninger, som sker i det kommunale og statslige beredskab, og at dette beslutningsoplæg vil danne udgangspunkt for de politiske forhandlinger om en ny politiske aftale om beredskab. Det forventes, at denne aftale kan indgås i 2. halvår 2015.

Ministeren understregede, at Danmark fortsat skal have et beredskab, som borgerne kan være trygge ved, og som kan håndtere både daglige hændelser og større hændelser. ”Jeg har tiltro til, at den igangværende proces vil sikre et sådant beredskab, og jeg kan derfor på regeringens vegne sige, at vi ikke støtter Enhedslisten beslutningsforslag”, sagde forsvarsministeren.

Med regeringens fortsatte støtte vil den politiske aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om besparelser på det statslige beredskab, ville en annullering af besparelserne kræve, at Venstre sprang fra aftalen og stemte imod regeringen. Men også Venstre fastholder, at besparelserne skal gennemføres.

Under debatten understregede Venstre, at det er afgørende med et stærkt nationalt beredskab, og Venstres ordfører, Troels Lund Poulsen, gav udtryk for stor støtte og opbakning til Beredskabsstyrelsen og styrelsens ansatte. Ordføreren bemærkede, at man skal tænke sig godt om, når der skal laves ændringer, og at Venstre lægger afgørende vægt på ikke at kompromittere beredskabet, men at det skal være lige så robust som i dag.

Kun Konservative støttede beslutningsforslaget. Det skete under henvisning til, at partiet hele tiden har været modstander af besparelserne.

Annonce