Kæmpe udbud: Ni brandvæsener går sammen om køb af op til 45 autosprøjter

Der er formentlig tale om Danmarkshistoriens største indkøb af brandkøretøjer, når ni brandvæsener i dag indleder et udbud. Brandvæsenerne vil frem til udgangen af 2024 indkøbe op til 45 autosprøjter til en anslået værdi af 120 mio. kr. Brandvæsenerne forventer, at udbuddet også kan interessere leverandører, der ikke hidtil har været kendt i Danmark.

Det er Østjyllands Brandvæsen, Beredskab & Sikkerhed, Brand & Redning MidtVest, Midtjysk Brand og Redning, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskab Fyn, Beredskab 4K, Nordsjællands Brandvæsen og Vejle Kommune, som er gået sammen om det nye udbud.

Udbuddet omfatter op til 45 autosprøjter, og dermed vil den samlede værdi kunne nå op på 120 mio. kr. Ved udbuddet vil kvalitet og funktionalitet vægte 40 pct., arbejdsmiljø vil vægte 25 pct. og pris vil vægte 35 pct.

Brandvæsenerne forventer, at udbuddet vil være interessant for rigtigt mange leverandører, både i Danmark og i resten af Europa – og også leverandører, der ikke hidtil har været kendt i Danmark.

Kan blive det første af flere samarbejder

Teamleder Jesper Hansen fra Østjyllands Brandvæsen har været en af de bærende kræfter i at få udbuddet endeligt på plads:

”Udbuddet her er et rigtig godt billede på, hvordan en løs tanke og en indledende snak mellem nogle beredskaber i Danske Beredskaber, faktisk kan ende med et fælles projekt af den her størrelse og seriøsitet. Beredskaber fra hele landet er med, og der har også været talt med flere, som bare ikke lige havde behovet nu. Jeg tror at det her kan blive det første af flere eksempler på, at samarbejdet på tværs af beredskaberne bliver udvidet på endnu flere fronter”, fortæller Jesper Hansen.

Der er tale om et udbud med forhandling, hvor brandvæsenerne forventer at udvælge fem leverandører, som der forhandles videre med. Der er i første omgang tilbudsfrist den 16. marts 2021.

Annonce